Online články (Page 2)

Současný nárůst technologií souvisejících s  GPS, notebooky, chytrými telefony, tablety a zejména vysokorychlostním internetem, s sebou přinesl rozvoj komunikačních kanálů i pro osoby se sluchovým postižením, díky čemuž dochází ke snižování komunikačních bariér (Bumbálek, 2020). Komunikační technologie se tak stávají čím dál více součástí poskytování zdravotních a sociálních služeb. Vzhledem k dostupnosti a intuitivnímu ovládání jak chytrých telefonů, tak dalších nástrojů, např. tabletů, chytrých hodinek aj., se tyto technologie využívají nejen pro zábavu a vzdělávání, ale také se staly nástrojem pomoci lidem se sluchovým postižením. Mohou si tak vyřídit své potřeby a zprostředkovat si společenský kontakt, jak jsme se přesvědčili v době pandemie.Zobrazit text

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vydala analýzu dopadů pandemické zkušenosti na sociální pracovníky ve veřejné správě v rámci projektu OPZ Systémové podpory sociální práce v obcích pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Stejně jako většina států čelí také Česká republika pandemii covid-19, která mění společenské podmínky a společnost je na tuto skutečnost nucena reagovat. Tato situace zasahuje do všech úrovní sociálních systémů, postupů a nástrojů. Tuto změnu je potřeba přijmout a adaptovat se na nově vzniklé podmínky jak v osobní, tak i v pracovní rovině. Nutnost přijímat neustále změny nese velkou míru nejistoty, způsobuje tlak na psychickou zátěž a ohrožení sociálních pracovnic a pracovníků. Současným tématem veZobrazit text

Do nedávna jsme to všichni znali. Aktualizace standardů – noční můra všech vedoucích. Udržovat vše aktuální, při jakékoliv změně rychlá výměna příslušných dokumentů na všech místech, rychlé proškolení zaměstnanců. A ze strany zaměstnanců často i pocity zbytečnosti a únava z nekonečné administrativy. Je tomu tak v sociálních službách, ale i ve zdravotnictví.Zobrazit text

Internetová poradna R-R je v provozu od roku 2015. Klade si za cíl umožnit ženám (a od roku 2020 i mužům) bezpečný kontakt prostřednictvím internetu v případě, kdy nemohou nebo nechtějí využít poradenských služeb osobně. Velkou výhodou je, že dotazy mohou položit anonymně, okamžitě a odkudkoliv, kde je připojení k internetu, skrze mobilní telefon nebo počítač. Poradna má celorepublikovou dostupnost, ale služby se mohou dostat i k osobám, které například žijí či pracují v zahraničí nebo v kraji, ve kterém R-R služby neposkytuje.
V Internetové poradně R-R zodpovídá dotazy tým sociálních a zdravotních pracovnic a terapeutek. Všechny pracovaly v terénu – poskytovaly poradenství ženám a mužům přímo na místech, kde pracují (kluby, priváty, ulice) a zároveň průběžně absolvují kurzy zaměřené na poradenství např. práce s traumatem, krizová intervence, internetové a chatové poradenství a další. Poradna v roce 2020 odpověděla na 230 dotazů. Nejvíce jich směřovalo k otázkám týkajících se zdraví, legislativy, bezpečí, vztahů a také odchodu z placených sexuálních služeb a terapií.Zobrazit text

Když před rokem začínající pandemie zastavila život v Česku, většina seniorů věřila, že za dva měsíce bude vše jako dřív. V důsledku prodlužování vládních opatření pak začala stoupat potřeba učit se využívat moderní digitální technologie. Ty se totiž pro rizikové skupiny staly jedinou možností, jak zůstat v kontaktu s blízkými, ale také s institucemi nebo službami. A protože pro lidi ve vyšším věku bývá osvojování nových znalostí často problém, spustila Nadace Vodafone s organizací Moudrá Sovička projekt Digitální vzdělávání pro seniory. Cílem je naučit lidi v pokročilém věku základním dovednostem od ovládání chytrého telefonu, přes využívání aplikací až třeba po bezpečné používání internetového bankovnictví. V rámci projektu byl vytvořen online kurz s názvem Digitální odysea, který mohou senioři absolvovat společně se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli.Zobrazit text

V lednu letošního roku zahájila služba „intervenční centra“ již patnáctý rok svého působení na poli sociálních služeb v České republice. Intervenční centra jsou jedním ze tří pilířů státem nastavené a garantované odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR, spolu s justicí a Policií ČR.
Covidová opatření tvrdě dopadla na rodinný a partnerský život. Nařízené omezování sociálních kontaktů vytvořilo pro mnoho rodin či párů novou realitu: sladit home office s péčí o děti, zajišťovat potřeby rodiny v nezvyklé atmosféře strachu o sebe, děti, rodiče – seniory, řešit případnou ztrátu zaměstnání, nebo omezení výdělku. To vše mohlo přispívat ke vzniku konfliktů v rodině. V tomto duchu vývoj v oblasti domácího násilí predikovali odborníci i média.Zobrazit text

Armáda spásy již řadu let poskytuje sociální bydlení. To je určeno jednotlivcům i rodinám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo u nich již ke ztrátě bydlení došlo. V této oblasti má tedy Armáda spásy rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, proto nyní poskytne sociální bydlení uprchlíkům z Ukrajiny. „V tuto chvíli máme zajištěno minimálně 250 bytových jednotek, a to dokonce včetně návaznosti na zaměstnavatele,“ říká Marcela Stryjová, ředitelka sociální služby Prevence bezdomovectví v Ostravě. „Předběžně jsme dohodnuti s Magistrátem města Brna poskytnout terénní práci v 25 bytech, kde budou ubytovávat uprchlíky z Ukrajiny. Na sociálním začleňování se budou podílet kombinované týmy, ve kterých bude sociální pracovník, zdravotník,Zobrazit text

Organizace ŽIVOT 90 rozšiřuje kapacitu tísňové péče. Tuto sociální službu nabízí především seniorům a seniorkám. Služba prošla technologickou obnovou dispečinku a rebrandingem.  Organizace nyní představuje i nový web a nový název služby NADOSAH. Klienti a klientky služby NADOSAH, jak zní nový název tísňové péče ŽIVOTa 90, mají u sebe doma tři zařízení – tlačítko, které stisknou v případě nouze, zařízení, které umožňuje obousměrnou hlasitou komunikaci s dispečinkem, a čidlo, které hlídá, že je v bytě pravidelný pohyb. I tato zařízení prošla v rámci technologické obnovy obměnou a zajišťují tak v krizových situacích svým uživatelům ještě větší pocit bezpečí. V současné době službu využívá bezmála 1000 klientů a klientek z celéZobrazit text

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) zorganizovala na základě podnětů pracovní skupiny dne 10. února 2022 odbornou konferenci s názvem Inovace v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v ČR. Konference se konala v online prostoru. Primárním cílem konference bylo zjistit, jak konkrétně členské školy ASVSP v praxi reflektují trendy ve vzdělávání a potřeby praxe ve svých regionech. Zajímala nás také očekávání členských škol od ASVSP k zavádění inovací ve vysokoškolském vzdělávání v sociální práci. Důležitým cílem i bylo identifikovat příklady dobré praxe. Konference se zúčastnilo 40 účastníků. 12 kolegů a kolegyň referovalo o jejich zkušenostech s inovacemi ve vzdělávání, které realizují v prostředí členských škol. Představili se vyučující ze čtyř univerzit (FakultaZobrazit text

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu jsme vytvořili přehled možností a způsobů, jak pomoci. Budeme rádi, pokud budete náš seznam doplňovat o další tipy. Můžete nám dát vědět na e-mail redaktorka@socialniprace.cz nebo přes naši Facebookovou stránku. Chceme poděkovat všem sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří se angažují v organizování pomoci, přestože žijí už dva roky pod tlakem koronavirové pandemie. Prosíme, dbejte také na péči o sebe samotné, k tomu můžete využít např. nabídky psychologické pomoci, které jsou zmíněny níže. Souhrnné weby s nabídkou a poptávkou pomoci Stojíme za Ukrajinou – souhrnný web s možnostmi pomoci Pomáhej Ukrajině Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty – jednotný web pro nabídkuZobrazit text