o čem se mluví

V posledních letech se v USA, kde už dvacet let působím jako sociální pracovnice, věnuje zvýšená pozornost péči o sebe sama (angl. self-care). Snažíme se vést naše klienty k zodpovědnosti za své zdraví a podporovat je v činnostech, které jim pomáhají zvládat každodenní fyzickou, psychickou i sociální zátěž a přispívají k pocitu pohody (angl. well-being). Bohužel i nám, sociálním pracovníkům, se někdy stane, že sami u sebe zanedbáváme to, k čemu v dobré víře nabádáme druhé –⁠ péči o naši tělesnou schránku, duševní hygienu, vztahy s rodinou a přáteli, duchovní život. Vymlouváme se na nedostatek času, jsme zahlceni pracovními povinnostmi a potřebami našich klientů, kteréZobrazit text

Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum oznámily zahájení spolupráce za účelem rozšíření aktivit stávajícího českého Safer Internet Centra. Vzniká tak doposud největší konsorcium, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v prostředí internetu.   Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Cílem centra je vytvářet, koordinovat a komunikovat aktivity zaměřené na zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v České republice. Provoz obdobných center ve 30 evropských zemích spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím projektových výzev, přičemž aktivity českého konsorcia v příštích dvou letech podpoří částkou více než 18 milionů Kč. „Fakt, že Evropská komise vyjádřila další podporu českémuZobrazit text

Úvod Tento příspěvek je věnován nové službě, která se v prostředí sociálních služeb objevila díky covidovým opatřením. První lockdown dal vzniknout terapeutické lince Anténa, která byla zaměřena na bezplatnou a snadno dostupnou psychoterapeutickou pomoc pro široké vrstvy obyvatel. Na její službu navazuje Terapeutická linka Sluchátko, která po dvou letech provozu již může poukázat na nové potřeby ve společnosti, které mohou mít zásadní vliv na další rozvoj sociálních a zdravotních služeb. Terapeutická linka Sluchátko – vaše cesta k psychoterapii a spokojenějšímu životu Terapeutická linka Sluchátko (dále jen TLS) je mladou službou v Česku. Její vznik je datován ke konci roku 2020. V době prvního covidového lockdownu zřídila Česká asociace proZobrazit text

Upozornit na důležité téma a otevřít o něm celospolečenskou diskuzi. Dlouhodobě se to daří kampani Suchej únor, ke které se nově přidala i osvěta směrem k rodičům a jejich neuváženému podávání více či méně alkoholických nápojů dětem – #Nechmeldeti. Na řadě je nyní projekt Rodič&dítě zaměřený na komunikaci o náročných životních tématech. Jaký je recept na úspěšnou osvětu, nevíme. Nevíme ani, jak si nadále zajistit udržitelné financování, které není a nikdy nebylo závislé na veřejných rozpočtech. A tak ani nevíme, jak dlouho tenhle vlak osvěty potáhneme. Ale víme, že to má nejenom smysl, ale především pozitivní dopad. Ověřeno na datech. Klíč k úspěšným kampaním VycházímeZobrazit text

Supervize jako funkční nástroj reflexe, podpory a učení se zabydluje v čím dál širším spektru oborů. V sociální práci je již pojímána za běžnou normu. Mnohost přístupů a (žádoucí a správná) dynamická diverzita ve způsobech, metodách a přístupech supervizní práce s sebou nese i řadu nedorozumění a v poli se vynořujících narativů o supervizi. Některé z nich však neodrážejí věrně samou podstatu supervize. V následujícím článku si je dovoluji uvést na pravou míru. Mýtus 1: Supervize je nástroj pro řešení problémů a konfliktů. Řada příjemců supervize zažila jen situace, kdy na supervizi řešíme problémy, potíže a konflikty. Je to logické, ty poutají největší pozornost, a proto se také nejčastěji objevujíZobrazit text

Využití supervize v českém školském systému stále není příliš běžné. Oproti sociální práci, kde má již dlouhodobě pevnou a nepostradatelnou pozici, je supervize ve školství stále v plenkách. Pod hlavičkou CPP DOK (dříve CPP Vrakbar) se dlouhodobě věnujeme primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže na školách v regionu Jihlavsko a Pelhřimovsko. Pracujeme s žáky i učiteli a téma supervize k našim aktivitám neodmyslitelně patří. V tomto textu chceme nastínit zkušenosti a pohledy jednotlivých aktérů působících ve školství. Zajímá nás, jaká vnímají specifika, překážky či přínosy při implementaci supervize do škol i při supervizním procesu samotném. Centrum primární prevence DOK (Oblastní charita Jihlava) Významnou cílovou skupinou našich preventivních aktivit naZobrazit text

Vernisáž Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdá

Pro ty z vás, kteří vernisáž nestihli navštívit, jsme si připravili malé shrnutí. Studentky magisterského studia Rozvoj a řízení v sociální práci Ostravské univerzity spolu s neziskovou organizací Slezská diakonie uspořádali a představili novou výstavu prostorách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU). Výstava se věnovala autentickým příběhům z praxe sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Jak jsme již avizovali v samotné pozvánce na webu časopisu Sociální práce | Sociálna práca, vernisáž byla k vidění od začátku listopadu do 18. listopadu 2022 v prostorách FSS OU na Českobratrské ulici v Ostravě. Výstava a celý studentský projekt, jak již napovídá název, upozorňuje na prestiž, důležitost a poslání oboru sociální práce. Na výstavě bylo k viděníZobrazit text

Vlčí máky Den válečných veteránů

Každý rok 11. listopadu na Den válečných veteránů si lidé po celém světě připomínají válečné hrdiny a další bojovníky za svobodu. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války a staly se proto symbolem tohoto svátku. V roce 2014 se k svátku poprvé přidala nezisková organizace Post Bellum, aby veřejnosti přiblížila příběhy válečných veteránů. Podporou letošní sbírky lidé přispívají nejen na dokumentování hrdinských příběhů, ale také na Centrum pomoci Paměti národa, které pomáhá pamětníkům. Před 20 lety začali dokumentaristé z Post Bellum natáčet životní příběhy pamětníků – válečných veteránů, převážně z druhé světové války. Dnes obsahuje jejich archiv Paměť národa přes tisícZobrazit text

To, že si bezdomovectví, jako životní styl lidé bez domova vybrali, můžeme zaslechnout poměrně často a nezřídka ho posloucháme rádi, protože nás zbavuje odpovědnosti daného člověka podpořit, najít mu bydlení a pomáhat mu si ho udržet, změnit nastavení služby, rozšiřovat kapacity služeb pro lidi bez domova, hledat v sociální práci nové přístupy, stavět sociální byty atd. „Ti lidé chtějí žít na ulici, zvolili si to,“ tím to pro nás všechny končí. Názor, že bezdomovectví je v mnoha případech osobní volba, zaznívá v médiích a prosakuje i širokou veřejností, někdy i odbornou. Nicméně české i zahraniční organizace věnující se podpoře lidí bez domova ho řadí meziZobrazit text