o čem se mluví

Ilustrační obrázek k článku Přístup vlády ohrožuje pěstounskou péči i děti vyžadující okamžitou pomoc

Zatímco u sociálních služeb vláda zajistila dodatečné financování, u služeb pro pěstounské rodiny a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) s navýšením nepočítá. První zařízení již ukončují činnost kvůli nedostatku finančních prostředků. Organizace sdružené v Asociaci Dítě a Rodina vyzývají k urychlené nápravě. Při stávajícím stavu hrozí ukončování pěstounské péče a ubývání krizových služeb pro děti v nouzi, které se ocitly bez péče rodičů. Praha, 21. září 2022 – Asociace Dítě a Rodina, největší sdružení svého druhu v České republice, zahrnující 77 organizací věnujících se péči o ohrožené děti, zaslala vládě ČR otevřený dopis, v němž vyzývá k valorizaci státního příspěvku na výkon pěstounskéZobrazit text

Rozhovor o kaplanské práci v sociálních službách a Por. Igorem Mamojkou

Péče o člověka nezahrnuje jen péči o tělo a mysl, ale také o ducha. Proto se v sociálních službách můžeme setkat i s duchovní péčí. O svých zkušenostech s námi pohovořil Por. Igor Mamojka, který působí se svou kaplanskou službou v Armádě spásy v Brně. Můžete popsat, co je obsahem duchovní péče / kaplanské služby? Základem jsou bohoslužby a osobní rozhovory na azylovém domě. Díky nim o nás lidé vědí a my s nimi pak můžeme pokračovat v modlitbách. Bohoslužby probíhají každé pondělí v 14.30 na azylovém domě Josefa Korbela v Brně. Rozhovory či společné modlitby pak hned po bohoslužbě nebo dle domluvy či potřeby. Co jeZobrazit text

Rekordní počet dotazů, téměř 20 tisíc, se týkal občanského soudního řízení, více než osm tisíc dotazů se vztahovalo k rodině a mezilidským vztahům, problematika zadlužování občanů se pak poněkud překvapivě umístila těsně za nimi na třetím místě. Bezplatnou pomoc ale občanské poradny přirozeně poskytovaly také v pracovně právních vztazích, bydlení, ochraně spotřebitele a podobně. Téma dluhů, které tradičně patří mezi nejvýznamnější agendy Občanských poraden, bylo v loňském roce výrazně ovlivněno akcí Milostivé léto, která probíhala od 28. října až do 28. ledna 2022. Občanské poradny od samého počátku informovaly veřejnost o jeho existenci a podmínkách této mimořádné oddlužovací akce, odpovídali na dotazy dlužníků, zda právě jejich dluh čiZobrazit text

Ilustrační obrázek k článku Je sociální práce ztracený konstrukt, projekt bez budoucnosti

Po téměř přesně třech letech se do „Konírny“ Poslanecké sněmovny vrátilo téma sociální práce. 4. dubna 2022 tu proběhl seminář na téma Perspektivy sociální práce, pořádaný Profesní komorou sociálních pracovníků, z.s. (PKSP), a Katedrou sociální práce FF UK. Seminář se uskutečnil díky Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR, za přítomnosti místopředsedkyně Sněmovny paní doktorky Olgy Richterové, a se záštitou ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Řečníky byli domácí i zahraniční hosté. Tento text neaspiruje na vyčerpávající reportáž, pouze zachycuje méně často tematizované aspekty. Zodpovědnost k sobě samým znamená nechat svobodu klientům Úvodem se ujala slova Olga Richterová, která prokázala nejen značnou obeznámenost se sociálníZobrazit text

Nastal čas zvaný: „Nechcete cuketu?“. Pro ty, kdo toto sousedské oslovení neznají: začne to koncem července, kdy pře dveřmi obden najdete tykve vypěstované sousedy, které už unavuje, prát se znovu, když ví, že je chcete. Naložili jsme jednu takovou tykev do bylinek a oleje, rozdělali oheň na grilování, nalili víno a… Přišla ta SMSka, a místo blaženého doušku na oslavu léta jsme si nečekaně připili na Oldu Matouška, aby mu dal Pán Nebe! Otazníky, které se nad jeho osudem vznášely od nehody na konci zimy, byly najednou zodpovězeny! Olda byl muž většinou spíše zasmušilý. Pamatuju ovšem, že i vtipkoval. Začátkem 90. let, hned po svobodomyslnémZobrazit text

Obrázek k článku Pro energie bez exekucí: Nová iniciativa nabízí cestu k redukování negativních důsledků energetické krize

V reakci na stále sílící energetickou krizi startuje iniciativa Pro energie bez exekucí. Cílem iniciativy Institutu prevence a řešení předlužení je navrhnout a prosadit konkrétní doporučení pro stát, domácnosti, dodavatele energií i firmy. Ty zmírní dopady bezprecedentního růstu cen energií a s ním spojené inflace. Díky komplexnímu přehledu doporučení se dostane pomoci těm, kteří se nachází v akutních problémech. V současné době se v nich nachází téměř pětina domácností. Za poslední měsíc navíc procento vzrostlo o 3 procentní body. „Pro zmírnění energetické krize může něco udělat celá země. Domácnosti mohou začít s energiemi šetřit, stát a obce pomoci těm nejvíce zranitelným a dodavatelé být vstřícníZobrazit text

Ilustrační obrázek k článku Máme informace z terénu i know-how, ale není, jak je předat, říkají nevládní organizace řešící migraci

Vláda v dubnu schválila své priority, nyní se projednává lex Ukrajina II, ale koordinace mezi obcemi, kraji a vládou vázne stejně jako spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se migrací. Po čtvrt roce trvající migrační vlny nevládní organizace přicházejí s nepříznivým hodnocením koordinace i komunikace kolem integrace ukrajinských uprchlíků. „Od začátku konfliktu byly členské organizace v terénu a při úvodním náporu plně zastoupily roli státu. Celou dobu voláme po koordinovaném přístupu, bohužel k němu stále nedochází. Příkladem jsou vládní priority integrace, které vznikaly bez diskuze s našimi experty s tím, že debata bude probíhat v pracovních skupinách,” hodnotí koordinaci integrace Andrea Krchová, ředitelka Migračního konsorcia, které zastřešuje integrační nevládní organizace v Česku. Podle Krchové je však nevládní sektor zastoupen jenZobrazit text

Ilustrační fotka k článku Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů. Projekty Housing First zajišťují stabilní bydlení pro nejohroženější skupinu obyvatel. V Česku díky nim získalo bezpečný domov a podporu sociálních pracovníků více než 700 lidí, z toho 320 dětí. Předtím žili na ulici, na ubytovnách, v azylových domech nebo v nevyhovujících bytech. Běžné bydlení je pro ně často velkou životní změnou a zároveň místem,Zobrazit text

Obrázek k textu Multidisciplinární týmy mohou účinně předcházet předčasným odchodům ze vzdělávání

Téma participace je velmi aktuální i v oblasti snah o zmírnění předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. S Barborou Pšenicovou z České asociace streetwork, odbornou garantkou projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání, jsme proto hovořili o tom, jak budou na pražských školách fungovat nově zřizované multidisciplinární týmy a kdo všechno se v nich bude podílet na řešení jednotlivých situací. Jednou z posledních větších aktivit České asociace streetwork je zapojení do pražského Krajského akčního plánu Hlavního města Prahy (iKAP II – Inovace ve vzdělávání), kde chcete pomáhat prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Jaká je aktuálně situace v této oblasti – v celé republice, i v Praze? Jaké jsou hlavní příčiny předčasných odchodů? Situace neníZobrazit text