o čem se mluví

12.4.2021 publicistika
Klíčová slova: DMD, o čem se mluví, raná péče, SMA, téma, terénní služba, vzácná nervosvalová onemocnění,

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby (dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).  Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

7.4.2021 publicistika
Klíčová slova: centrum denních aktivit, covid-19, duševní onemocnění, online kontakt, osoby se zdravotním postižením, reflexe, sociálně aktivizační služba,

Dům u Libuše je centrum denních aktivit, které realizuje volnočasové a nácvikové programy. Služba je registrovaná jako sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením a nachází se v krásném prostředí pražské Výtoně, pod Vyšehradem a blízko oblíbené vltavské náplavky. Dům u Libuše je součástí Centra Podskalí Fokusu Praha, z.ú. a své služby poskytuje klientům už 30 let. Již rok čelí, stejně jako další služby (a ostatně celá společnost), náročné výzvě a řeší, jak zároveň být v kontaktu se svými klienty a zároveň nezvyšovat riziko nákazy koronavirem ani pro klienty ani pro pracovníky. Posláním Libušky, jak tuto službu láskyplně nazývají pracovníci i klienti, je poskytování dlouhodobé podporyZobrazit text

2.4.2021 publicistika
Klíčová slova: historie, mezinárodní den, postpandemický svět, Světový den porozumění autismu, téma, výzvy a příležitosti, začlenění na pracovišti,

2. dubna je Světový den porozumění autismu. Připomínáme si ho každý rok i v České republice. Víme však, jaká je historie tohoto dne?  Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, kterým se organizace Spojených národů rozhodla věnovat v rámci tématů spojených se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejichZobrazit text

31.3.2021 publicistika
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, odborná příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, pěstouni, žadatelé, zpráva z výzkumu,

Pro výkon každé profese je potřeba mít osvojené konkrétní oborové kompetence, dovednosti, znalosti a současně i nadále pracovat na sebevzdělávání a rozvoji svého osobního potenciálu. Pěstouni jsou také zaměstnanci, konkrétně zaměstnanci státu, kteří vykonávají velmi náročné povolání. Pro to, aby mohli být dobrými náhradními rodiči, musí dle platné legislativy absolvovat proces odborného posouzení a přípravy. Význam a přínos výzkumu byl zásadní především pro organizaci Centrum psychologické pomoci, p. o., která zajišťuje uskutečnění odborných příprav v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit názor a posoudit proces realizace příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči z pohledu zprostředkovaných pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu a na základě zjištěných výsledkůZobrazit text

7.3.2021 publicistika
Klíčová slova: Mezinárodní den žen, pokrok, rovnost, ženy ve vědě,

Mezinárodní den žen již několik desítek let poskytuje prostor pro oslavu pokroku, který ženy učinily na cestě za rovností. Zároveň ale zůstává každoročním mementem toho, že jejich cesta bohužel ani zdaleka neskončila.  Ženy i dnes musí překonávat společenské a ekonomické překážky, kterým muži nečelí, nebo jim čelí jen v nesrovnatelně menší míře. Předsudky, nedostatečné zastoupení nebo nedocenění profesních úspěchů tak tvoří jen krátký výčet z celé řady faktorů, které zásadně ovlivňují životy žen a určují, ve kterých odvětvích a povoláních se ženy budou realizovat.    Jednou z oblastí, v níž je přínos žen historicky podhodnocován, je i věda. V té české se navíc dlouhodobě nedaří navýšit počet žen naZobrazit text

5.3.2021 Veronika Aresta publicistika

Pokud byste se zeptali před pěti lety studentů sociální práce a jejich vyučujících, zda lze nahradit celou výuku sociálních pracovníků v učebnách výukou distanční, domníváme se, že odpověď by byla jednoznačná – nelze. Během krátké doby se odehrála spousta věcí, které pro nás byly dříve nemyslitelné. Například asi nikoho nenapadlo, že se nebudeme moci volně pohybovat, scházet v učebnách a že studenti budou „povoláni“ do prvních řad boje proti mikroskopickému nepříteli.    V této mimořádné situaci nás zaujalo, jak probíhá to, co bylo dříve považováno za nepředstavitelné – vzhledem k mimořádným opatřením se výuka sociálních pracovníků přesunula do online prostředí. Vzdělávací programy v sociální práci probíhají pomocí distančního vzdělávání napříč celou Českou republikou. Tento mimořádný přesun do online prostoru vyvolává celouZobrazit text

1.3.2021 publicistika
Klíčová slova: avízo, kámasútra pro vozíčkáře, kniha, kniha Ano, můžeme, sexualita, vozík,

Kniha Ano, můžeme! s podtitulem Kámasútra pro vozíčkáře je unikátní knihou, ať už svým obsahem, nebo zpracováním. Kniha se věnuje sexualitě lidí po poškození míchy a je určena zejména lidem s poškozením míchy, kteří se chtějí dozvědět o možnostech v nové životní situaci a jejich partnerům, ale vhodná je i pro studenty medicínských oborů, pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a pro všechny zvídavé čtenáře. V první části knihy se citlivě otevírají pestrá témata jako partnerství, vztah k sobě samému, sexuální asistence, sexuální násilí a mnoho jiných, která by sama mohla být zpracována v samostatných publikacích. Druhá část knihy se věnuje praktickým radám a návodům,Zobrazit text

24.2.2021 publicistika
Klíčová slova: abstinence, alkohol, alkoholismus, armáda spásy, hospoda, suchý únor, závislost,

Měsíc únor je časem, kdy si každý z nás může vyzkoušet jaké to je nepít. Zkusit si plánovanou očistu od alkoholu. Vychutnat si oblíbené jídlo bez alkoholu, setkání s přáteli bez alkoholu, zvládnout náročné momenty bez alkoholu. Armáda spásy letos poprvé otevřela virtuální NEhospodu u Suchánků a zaměřila tak svou pozornost na službu následné péče Dům pod Svahem v Havířově, která pomáhá mužům závislým na alkoholu vrátit se zpět do plnohodnotného běžného života. Život v abstinenci je celoživotní vědomá práce a klienti, se kterými pracujeme, jsou živoucím důkazem toho, že je to sice těžká cesta, ale uskutečnitelná. Tito muži s podporou komplexního terapeutického programu upevňují každým dnem svou abstinenciZobrazit text

21.2.2021 publicistika
Klíčová slova: nevyšší zájem dítěte, ohrožené děti, stanovisko, ústavní péče, yourchance, Začni správně,

Problematika péče o ohrožené děti a jejich odebrání z péče rodiny je velmi složitým procesem. I samotní odborníci přistupují k celé záležitosti velmi obezřetně. Mohou však nastat případy, kdy veškerá sanace rodiny selhala a je zapotřebí dítě umístit do náhradní rodinné výchovy. Při rozhodování o formě náhradní rodinné výchovy je zapotřebí brát na zřetel nejlepší zájem dítěte. I proto jsme se rozhodli v říjnu roku 2020 uspořádat online konferenci V nejvyšším zájmu dítěte, kde se setkali odborníci ze stran státního aparátu i lidé, kteří jsou každodenně s touto skupinou dětí a mladých dospělých v kontaktu. Záštitu nad konferencí převzala paní senátorka MUDr. Jitka Chalánková, která k tématuZobrazit text

18.2.2021 publicistika
Klíčová slova: alkohol, drogy, hard&smart, harm reduction, inovace, mladiství, síťování,

Pod pojmem terénní práce v prostředí zábavy si běžně člověk znalý obdobných služeb nejspíše představí pracovníky, jak se v klubu baví s návštěvníky o nástrahách nočního života, případně jak pečují o osoby, které to přehnaly ať už s alkoholem nebo jinými látkami. Potenciální oblast působení je však mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Hlavní rizika, na které se program Hard & Smart Společnosti Podané ruce zaměřuje, jsou užívání jak legálních, tak nelegálních látek, rizikový sex, ochrana sluchu a zdraví obecně, bezpečný návrat z akce domů aj. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? NemáteZobrazit text