o čem se mluví

Úvod Sociální práce s lidmi, jejichž obtíže jsou definovány konkrétním somatickým onemocněním, není zcela obvyklá. Taková specializace není obecně možná, a to přesto, že mívá své opodstatnění. Konkrétní lidé potřebují specifickou pomoc, kterou nedostávají ‒ tak vznikl před lety předpoklad sociální práce s onkologicky nemocnými a její zařazení do aktivit neziskové organizace Amelie, z.s., která se věnuje právě onkologicky nemocným a jejich blízkým. Sociální práce v ČR tak dostala do svého portfolia organizaci, která se věnuje nejen specifické sociální práci, ale také advokátním aktivitám, v rámci nichž prosazuje sociální změny související se životem s rakovinou. Onkologie jako medicínský obor prošla v průběhu let velkým vývojem a dopady lze sledovat iZobrazit text

První ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Třetí ze tří článků na téma oznamovací/překažovací povinnosti naleznete zde. Každá situace, kdy zvažují pracovníci svoji oznamovací či překažovací povinnost (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) je pro ně obtížná. Proces vyhodnocování je složitý a v řadě ohledů dilematický. Na tento proces můžeme nahlížet v logické posloupnosti ve třech rovinách:  Individuální rovina procesu vyhodnocování je zpravidla první kontakt mezi odborníkem a situací, která je potenciálně hodna oznámení, či překažení. V této rovině se rozhoduje o tom, zda bude tato situace posunuta dále do týmu, či bude vyhodnocena jako standartní kontakt s klientem služby, do kteréhoZobrazit text

Co si představíte, když se řekne „chudoba“? Určitě nemajetnost, život na okraji, bez zdrojů a možností, které mají ostatní. Také oficiální měření chudoby v České republice (ČSÚ, 2021) se zatím omezuje převážně na její příjmové a materiální ukazatele. Máme tendenci chudobu pojímat jako neměnnou vlastnost nemajetné osoby nebo rodiny a její původ jako nejasný, o to však nevyhnutelnější. U člověka žijícího v chudobě se v tomto směru často neočekává žádná změna. Sociální pracovníci se s klienty bojujícími s chudobou a sociálním vyloučením setkávají často až v momentě, kdy osoba selhává opakovaně nebo dlouhodobě, což v nich výše uvedený dojem může podporovat. Toto pojetí nevyhnutelně vyvolává otázku: Jaký má smysl pomáhat takovémuZobrazit text

Freeman (1979) nahlíží na profesionalizaci jako na proces, během něhož určité zaměstnání nebo pracovní role, které až dosud neplatily za profesi, získávají tento atribut. Již v dřívějších letech přestalo být profesní osvědčení zárukou perfektního zvládnutí oboru. Vznikala častá diskrepance mezi formálním osvědčením, případným zastávaným pracovním místem a skutečnou profesionalitou vykonávané práce. Neobjevovalo se hnutí za profesionalizaci, ale volání po hodnocení výkonu bez ohledu na profesionální osvědčení. [1]  Z našeho úhlu pohledu vnímáme v obecné rovině profesionalizaci jako proces, ve kterém se v průběhu života získávají schopnosti a dovednosti. Tyto předpoklady k výkonu pozice sociálního pracovníka se nabývají nejen studiem a dosaženým vzděláním, ale právě dlouholetou praxí a zkušenostmi v daném oboru, spoluprací sZobrazit text

V souvislosti s krachem dodavatelů energií a s tím spojenými zvýšenými náklady na elektřinu a plyn hrozí, že bude více než 200 tisíc seniorských domácností v tuzemsku ohroženo bytovou nouzí. Rostoucí ceny energií dopadnou podle analytiků nejvýrazněji právě na ně. Podle dat iniciativy Za bydlení se aktuálně v bytové nouzi nachází 5,5 tisíce seniorských domácností a dalších 20 tisíc domácností je bezprostředně ohroženo ztrátou bydlení. Dalších zhruba 130 tisíc seniorských domácností pak vynakládá na bydlení více než 40 procent svých příjmů. Kvůli energetické krizi tedy hrozí, že se počet ohrožených seniorských domácností téměř zdvojnásobí. „Problémy s bydlením by tak mohly zasáhnout pětinu všech seniorských domácnostíZobrazit text

28. října startuje takzvané milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek. Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ. Podmínkou využití milostivého léta jeZobrazit text

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje tradičně spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v letošním roce připadl na 4. až 10. října, výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Letos se konal již podvanácté, a to 7. a 8. října. Jako každý rok tak i letos se sjela celá řada zajímavých hostů a řečníků, kteří po téměř dvouleté odmlce způsobené koronavirem, mohli diskutovat na aktuální témata, jež hýbají světem sociálních služeb, a o problémech, kterým musí poskytovatelé čelit nejen kvůli pandemii covidu-19. Prvním kongresovým dnem provázela moderátorská dvojice prezident APSS ČR Jiří Horecký a předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníkůZobrazit text

Výrazně posílit státní či obecní bytový fond, zrychlit tempo výstavby. Na tom, jaké kroky je třeba podniknout v oblasti bytové politiky, se před sněmovními volbami shodují téměř všechny kandidující subjekty. Jen málokterá z politických stran však předkládá realistický plán, který by se po vzoru OECD či Sociologického ústavu AV ČR soustředil na nabídkovou i poptávkovou stranu trhu s bydlením, všímá si ve své analýze [1] iniciativa Za bydlení. Vládní strany: opakování téhož i příslib změny Přestože součástí programu současné vlády byla i příprava zákona o sociálním bydlení, kabinet Andreje Babiše od něj upustil s tím, že namísto legislativy je třeba stavět byty. Vít Lesák z PlatformyZobrazit text

Proč jste se rozhodla pro využití možnosti nadace Patron dětí? Napadlo Vás to přímo v souvislosti s konkrétním příběhem někoho z Vašich klientek a klientů? Na základě přání mé klientky, která mě oslovila a požádala, zda bych jí nedělala patronku v nadaci Patron dětí. Do té doby jsem o nadaci nevěděla. Možná jsem někde na internetu zahlédla logo nebo něco podobného ale osobní zkušenost jsem neměla. Maminka Kuby mě vysvětlila, o co jde a co bude mým úkolem, zbytek už jsem si zjistila přímo na webových stránkách nadace. Jak náročné bylo se spojit s nadací? Co se stalo po evidování Vaší žádosti? Popište nám prosím postup, jak jste se stalaZobrazit text