o čem se mluví

Dát si pivo k obědu, dvě deci vína po úmorném pracovním dni nebo panáka bylinkového likéru na vytrávení je v Česku bohužel často považováno za normální. Milion a půl Čechů ale pije rizikově a těch, kteří se k lahvi alkoholu uchylují každodenně, dlouhodobě neklesá. Každoroční osvětová kampaň Suchej únor proto již podvanácté nabízí možnost dát si od pití měsíční pauzu a zjistit, jak na tom lidé s alkoholem skutečně jsou. Kolik vypije průměrný Čech? Průměrný Čech vypil v roce 2022 podle údajů Českého statistického úřadu 143 litrů piva, téměř 20 litrů vína a 7 litrů lihovin. Česko patří ve spotřebě alkoholu spolu s Litvou aZobrazit text

Do věznice přicházejí lidé z různých prostředí a v rozličných životních situacích. To, jak člověk život ve věznici zvládne, závisí na mnoha okolnostech. Velmi důležité je finanční zázemí, schopnost pracovat a podpora blízkých. V případě, že člověk nastupující do věznice nemá nic z tohoto potřebného kapitálu, propadá se v hierarchii vězeňské společnosti na dno. Odsouzený bez pomoci z venku, který není schopen pracovat, či člověk, pro kterého věznice nezajistí práci, se ocitá v komplikované situaci, bez prostředků a bez možnosti si je legálně obstarat.  Nepracovat ve věznici je samo o sobě náročné a většina práceschopných odsouzených o práci stojí. Čas strávený za mřížemi chce skoroZobrazit text

Nedostupné bydlení, problémy při hledání zaměstnání, těžko předvídatelný čas podmíněného propuštění, návrat do jiné části republiky a návaznost podpory v ní, přetíženost pracovníků ve věznicích i těch v odborných podpůrných profesích v neziskových organizacích. To jsou hlavní limity podpory vězňů se závislostí a jejich přípravy na návrat do společnosti po skončení trestu. Uvádí je druhá evaluační zpráva projektu usilujícího o zavedení metody case managementu do práce s vězni se závislostí v českých věznicích. Dlouhodobé strukturální problémy v České republice, jakými jsou nedostupné kvalitní bydlení pro lidi s nízkými příjmy, nejisté a nedostatečně hodnocené zaměstnání pro lidi s nízkou kvalifikací nebo složité řešení předluženosti se promítajíZobrazit text

Úvod V sociálně-právní ochraně dětí působím skoro 18 let, a to nejprve na pozici kurátora pro mládež a posledních 11 let na pozici vedoucího oddělení sociálně-právní ochrany dětí, věnující se především dětem s poruchami chování (dnes nově se místo poruchy chování uvádí děti s „náročným chováním“), nařízenou ústavní a ochrannou výchovou. Za posledních pět let jsem však svědkem upadajícího systému především umisťování dětí do ústavní výchovy v rámci etopedické sítě v Moravskoslezském kraji. V tomto článku chci kriticky poukázat na nejslabší místa v systému ústavní výchovy, které mají za následek nedostupnost především místní péče o ohrožené děti, což působí proti zájmům dítěte i jeho rodiny. Dále se v textu věnuji především dětem,Zobrazit text

Článek popisuje projekt restorativní justice Mezinárodního vězeňského společenství, z.s. (MVS) / Prison Fellowship International: Building Bridges (BB), který probíhá v českých věznicích od roku 2015. Jedná se o obvykle osmitýdenní setkávání skupiny obětí trestných činů se skupinou odsouzených mužů nebo žen ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS). Trestné činy ani účastníci vzájemně nesouvisejí. Kurz vedou facilitátor a co-facilitátor, záštitu projektu poskytuje psycholog.  Building Bridges je program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti v roce 2016 jako Služba pro oběti trestných činů podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů (MVS, 2023). Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. je součástí nadnárodní organizace stejného názvu a zabývá se pomocí obětem trestných činů, odsouzenýmZobrazit text

Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, vyhlásil ministr Marian Jurečka 5. října 2023 u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCHSLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci. Nominace se podávají prostřednictvím tohoto internetového formuláře. Návrh může podat kdokoli, kdo sociálního pracovníka či pracovnici zná a má důvody k nominaci. Oceněné následně vybere odborná komise složená ze zástupců MPSV a dalších externích odborníků. „Sociálním pracovnicím a pracovníkům chceme prostřednictvím ocenění Gratias poděkovat za jejich obrovskýZobrazit text

Organizace Rytmus – od klienta k občanovi provozuje od roku 2022 tréninkový byt v Praze, který je určen mladým lidem s mentálním postižením. Stejný koncept funguje od jara 2023  také v Brně. Lidé se zdravotním postižením si zde mohou s podporou asistentů vyzkoušet samostatné bydlení a trénovat činnosti důležité pro postupné osamostatňování. O podmínkách, jaké musí zájemce o tréninkové bydlení splňovat a zkušenostech, které si odtud mladí lidé odnášejí, s námi hovořila koordinátorka pražského tréninkového bytu Dorota Smiešková. Posláním organizace Rytmus je zapojit lidi s převážně mentálním postižením do běžného života. Jak vznikl nápad provozovat tréninkový byt? Projekt vznikl ve spolupráci s kolegy ze službyZobrazit text

Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů chce Armáda spásy připomenout svou kampaň Z ulice do Přístavu, která podporuje seniory s nízkými příjmy, a to i z řad lidí bez domova. Ti mohou využívat služeb Domovů Přístav, které jako jediná organizace v České republice provozuje Armáda spásy. Domovy Přístav poskytují bezpečné místo pro důstojný život a svým uživatelům minimalizují riziko sociálního propadu, zhoršení zdravotního stavu a klienti mají zajištěn i kontakt s institucemi, úřady a potřebnými lékaři. „Zhruba 25 % lidí bez domova potřebuje využívat nějakou službu sociální péče. Mezi lidmi bez domova je navíc zastoupeno stále více seniorů, kteří se do standardních domovů pro seniory nedostanou, ale potřebují péči druhéZobrazit text

Linka důvěry, dle § 55 zákona 108/2006 Sb. sociální služba telefonické krizové pomoci (nyní poskytována i dalšími distančními způsoby – např. chat), může být lakmusovým papírkem aktuálních stavů společnosti. Myslíme tím, aktuálních stavů ve spojitosti s obtížemi, které lidé řeší, tématy, které rezonují, a především situacemi a okolnostmi, které přivádějí lidi do náročných až krizových situací. Jak se tedy proměnily kontakty a kontaktující v posledních měsících, které následovaly po pandemii? Tímto článkem bychom vám rádi přiblížili naše postřehy týkající se dopadu pandemie na duševní zdraví. Modrá linka, z.s., svou činnost na poli telefonické pomoci zahájila v roce 1994, a podíváme-li se do statistiky na kontakty, vidíme,Zobrazit text

Na onkologické klinice ve státě Massachusetts pracuji od března 2020. Můj první nástupní den byl zároveň dnem, kdy začal v tomto americkém státě tzv. lockdown. Ve zdravotnických zařízeních ambulantního typu byl ze dne na den zahájen krizový režim; pracovníci, kteří byli k provozu zařízení nezbytní (essential staff), např. lékaři, sestry a technický personál, pokračovali v práci na stanovišti, zatímco ostatní (non-essential staff) začali pracovat z domova. Mezi ně patřili i ti, kteří se věnují psychosociální péči, tedy sociální pracovníci, psychologové, psychiatři. Jakkoliv bylo náročné zacvičovat se na nové pracovní pozici bez přímého kontaktu s kolegy a nadřízenými, moje osobní „újma“ byla zanedbatelná ve srovnání s dopadem krizového režimu na pacienty kliniky.Zobrazit text