Sociálne násilie ako nový druh kriminality

Násilie je realitou každodenného života tisícok ľudí, napriek tomu je stále táto realita podceňovaná a jej riešenie nastáva v mnohých prípadoch až neskoro. Obete domáceho násilia sa stretávajú s nepochopením spoločnosti, stratou rodiny, priateľov či známych. Ich problémy sú zľahčované a podceňované napriek tomu, že ide o závažné trestné činy a porušovanie základných ľudských práv. 

Aktuálne sa stretávame s rôznymi druhmi násilia a páchania trestnej činnosti. Ako uvádza Mátel a kol. (2010:43): „Domáce násilie je spoločenskou deviáciou, osobitným sociálno-patologickým javom rodiny, pričom súčasná spoločnosť ho vníma ako nekonformné správanie s negatívnymi dôsledkami pre jednotlivcov, rodiny, komunitu i celú spoločnosť.“ Pri násilí sa stretávame s viacerými druhmi páchania na viacerých členoch domácnosti, a to násilie v rodine, násilie páchané na deťoch, ženách, senioroch, či iné domáce násilie, ktoré môže byť páchané aj na dospelých jedincoch, či už zdravých, alebo so zdravotným znevýhodnením. Najzávažnejšia skutočnosť pri tomto probléme je, že obete sa nevedia brániť, častokrát nepoznajú svoje práva a aj to je jeden z dôvodov, prečo považujeme za dôležité o danom probléme hovoriť.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné