Pokyny autorům knižních recenzí

Rubrika Recenze nabízí prostor všem zájemcům, kteří chtějí seznámit ostatní čtenáře se zajímavými knihami z oblasti sociální práce a příbuzných oborů. Na zveřejnění recenze je nutno se předem domluvit s redakcí na e-mailu redaktorka@socialniprace.cz.

Co musí obsahovat recenze:

  • bibliografický údaj o hodnocené knize (Daniela Vodáčková a kol.: Krizová intervence, Portál, Praha, 2002), 
  • jméno autora/ky recenze spolu s kontaktem,
  • odpověď na otázku „V čem konkrétně je daná kniha přínosem pro sociální práci, resp. sociální pracovníky a pracovnice v praxi, vzdělávání či výzkumu?“

Jak psát recenzi

Recenze představuje krátký text publicistického stylu, který si klade za cíl vzbudit zájem čtenáře o předkládanou knihu. Čtivou a srozumitelnou formou představuje hlavní téma a obsah knihy. Měla by obsahovat jak analytickou, tak kritickou rozvahu. Součástí recenze, která by měla být psána objektivně, je i vlastní, subjektivní, názor recenzenta, který je potřeba pro čtenáře odlišit.

Text je vhodné rozdělit na tři části – perex, hlavní část a závěr. V perexu recenzent v několika větách knihu představí. V hlavní části popíše téma a obsah knihy (nejedná se však o její převyprávění), její členění (jaká je logika členění, je kniha přehledná?), pro jakou cílovou skupinu čtenářů je kniha psána (je vhodná spíše pro praktiky nebo teoretiky) a svůj názor. Závěr pak obsahuje stručné shrnutí.

Rozsah recenze je stanoven na 8 000–12 000 znaků včetně mezer.