Odemčeno pro předplatitele

Využití supervize v českém školském systému stále není příliš běžné. Oproti sociální práci, kde má již dlouhodobě pevnou a nepostradatelnou pozici, je supervize ve školství stále v plenkách. Pod hlavičkou CPP DOK (dříve CPP Vrakbar) se dlouhodobě věnujeme primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže na školách v regionu Jihlavsko a Pelhřimovsko. Pracujeme s žáky i učiteli a téma supervize k našim aktivitám neodmyslitelně patří. V tomto textu chceme nastínit zkušenosti a pohledy jednotlivých aktérů působících ve školství. Zajímá nás, jaká vnímají specifika, překážky či přínosy při implementaci supervize do škol i při supervizním procesu samotném. Centrum primární prevence DOK (Oblastní charita Jihlava) Významnou cílovou skupinou našich preventivních aktivit naZobrazit text

Supervize jako součást zaškolovacího procesu poradkyň rané péče

Vybrat vhodnou osobu na pozici poradkyně rané péče není lehký úkol, neboť již při výběrovém řízení jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání, odborné znalosti, osobnostní předpoklady, flexibilitu či praxi. Poradkyně rané péče se pohybuje na pomezí více oborů – sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a medicíny. Pracuje s rodinou v tíživé sociální situaci, orientuje se v možnostech rozvoje psychomotorického vývoje dítěte, potřebuje rozumět specifikům zdravotních obtíží. Péče o poradenské pracovníky ve Společnosti pro ranou péči, jejich profesní rozvoj a osobnostní stabilitu je vzhledem k charakteru služby pro její kvalitu zásadní. Supervizi v různých formách považujeme za důležitou součást zaškolovacího procesu. Jedná se o investici, která se následně odráží v kvalitě poskytovanýchZobrazit text

V současné době dochází k čím dál četnějším výskytům šikany na pracovišti, a to v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing. Cílem a současně ambicí tohoto článku je seznámit čtenářky a čtenáře se základními informacemi ohledně postupů obrany proti šikaně na pracovišti. Pomáhající profese jsou povolání psychicky a fyzicky náročná, proto je toto prostředí rizikové pro vznik mobbingu a bossingu. Jestliže se sociální pracovník stal obětí šikany, je vhodné si hned na začátku ujasnit, zda je zaměstnavatelem soukromý či veřejný subjekt, a zda se v případu šikany na pracovišti uplatní zákoník práce nebo zákon o státní službě. Na vzniku šikany na pracovišti seZobrazit text

Ilustrační obrázek článku Tým jako šance na zotavení se z duševního onemocnění

Psychiatr, peer, sociální pracovník i zdravotní sestra – když jsou v terénu, klient získává výhodu. Pro osoby s duševním onemocněním jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha je zásadní, aby dostávali cílenou podporu, a to v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Pokud je systém podpory nastaven správně, umožňuje jim to žít v místě, kde chtějí a vymanit se například z dlouhodobých (ne vždy nutných) hospitalizací. Jak to funguje v praxi? Na poskytování kombinace zdravotních a sociálních služeb pro klienty s duševním onemocněním cílí například nezisková organizace Péče o duševní zdraví. Ve městech Pardubice, Chrudim a Hradec Králové zavedla do praxe nový druh zdravotně sociální služby, a to tzv. centra duševního zdraví. „VZobrazit text