Role dětského specialisty v procesu participace dětí v systému sociálně právní ochrany dětí

Článek se věnuje roli dětského specialisty, který je aktivním činitelem participace dětí v systému sociálně právní ochrany dětí při rozhodování o jejich životech. Poukazuje na význam této role, která může dovést celý proces participace dětí ke zdárnému cíli přispívajícímu ke klidnějšímu vnímání i dětskému porozumění celé situaci, s cílem uvolnění vnitřního napětí, vyjasnění nejasností, otázek i mocenských vztahů či bojů o dítě. 

O participaci hovoříme jako o klíčovém procesu současného pojetí ochrany dětí v systému sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD). Jedná se o nástroj, který vede k zapojení dítěte do rozhodování. V participační praxi se mění role všech zúčastněných dospělých subjektů, př. rodiče/pečovatele, sociálního pracovníka, psychologa, učitele, a dalších odborníků (Nosál, Čechová, 2014). Samotné děti jsou přímo zapojeny do hledání řešení jejich rodinné situace pomocí zjišťování jejich přání, názorů, postojů, prožívání, a to formou přímého či nepřímého zapojení do celého procesu. Participace tak může probíhat mnoha různými způsoby, jakými jsou rozhovory, skupinové diskuze, případové konference apod. Vše je vedeno v tzv. nejlepším zájmu dítěte. 

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné