Odborný/á referent/ka sociálně-právní ochrany dětí (Praha 18)

Úřad městské části Praha 18 patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené pražské úřady a za svou profesionalitu a vstřícnost vůči občanům již několikrát získal ocenění „Přívětivý úřad“, které každoročně uděluje Ministerstvo vnitra ČR. Za kvalitou služeb, které úřad občanům poskytuje, stojí naši zaměstnanci. Proto si velmi vážíme jejich osobního přístupu, odbornosti a loajality, a snažíme se pro ně vytvářet co nejpříhodnější pracovní podmínky a přátelskou atmosféru.

Nyní máte možnost připojit se k nám i Vy, neboť hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici: Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí.

Co bude Vaší náplní práce?
– zajišťování odborných a specializovaných agend na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
– návrhy a okamžitá opatření na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
– zastupování nezletilých jako kolizní opatrovník,
– provádění dohledu nad nezletilými,
– ochrana dětí před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich řádnou výchovu,
– poskytování poradenské a výchovné pomoci v sociální a rodinné oblasti,
– výkon terénní sociální práce.

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?
– velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
– vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 110, odst. 4:

  1. vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
  2. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Výhodou bude:
– zkušenost v oboru či ve veřejné správě,
– znalost spisové služby systému Ginis,
– odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí.

Oceníme Vaši:
– schopnost samostatného rozhodování a dobrého vyjadřování v písemném i mluveném projevu,
– operativnost při uplatňování právních předpisů,
– přesnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové práce.

Bez čeho to nepůjde:
Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, je nezbytné splnit tyto požadavky:
– minimální věk 18 let,
– občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk,
– způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

A co můžeme nabídnout my Vám?
– pracovní poměr na dobu neurčitou
– mentora během Vaší adaptace,
– příjemné a přátelské pracovní prostředí,
– pružnou pracovní dobu,
– 5 týdnů dovolené,
– 5 dnů zdravotního volna,
– možnost využití čtyřdenního pracovního týdne s volným pátkem dvakrát do měsíce,
– narozeninový den (placené volno v den narozenin),
– příspěvek na stravování,
– příspěvek na volnočasové aktivity a MultiSport kartu,
– příspěvek na penzijní připojištění,
– cvičení pilates (dvakrát týdně),
– mimořádné odměny,
– příležitost k profesnímu rozvoji a vzdělávání.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, na níže uvedeném odkaze naleznete její kompletní znění včetně postupu, jak se do výběrového řízení zařadit.

https://www.praha18.cz/assets/File.ashx?id_org=80152&id_dokumenty=63594