Nabídka práce

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce Odborný sociální pracovník oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec. Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností. Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady proZobrazit text

Nabízíme: úvazek 1,0 mzda dle Nařízení vlády 576/200 Sb. pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení termín nástupu: na základě dohody, plánované výběrové řízení v termínu 20. 9. 2022 dobré mzdové ohodnocení práci v dobrém kolektivu možnost aktivního řízení týmové činnosti, která má jasný smysl a významný dopad na kvalitu života seniorů, nemocných a jejich rodin v regionu možnost spoluutvářet a rozvíjet činnost charitativní organizace, zkušený pracovní kolektiv, zázemí uznávané organizace Předpoklady: odborné předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dobrá znalost problematiky poskytování pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a standardů kvality sociálníchZobrazit text

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici metodik / metodička služeb sociální prevence v odboru sociálních věcí (kód 3284). Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP https://deska.praha.eu/files/QWtTsA7UCM1bRZixohRGFQ==/ewTqYt89SuO3pbxpl4iloLhK1A3pbxpl4A==/vyberove%20rizeni_SOV_3284_metodik_sluzeb_soc.prevence_VR158-22.pdf Jaká bude Vaše náplň práce spolupráce při tvorbě sítě služeb sociální prevence zajišťování informací o poskytování služeb sociální prevence zpracovávání metodických a analytických materiálů komunikace s poskytovateli služeb sociální prevence propojování sítě služeb sociální prevence se systémem financování těchto služeb vedení pracovních skupin Jaké požadavky byste měl/a splňovat VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářskéZobrazit text

Terénní sociální pracovník / pracovnice v IQ Roma servisu. Hledáš práci, která dává smysl? Baví tě práce s lidmi a nebojíš se řešit složité situace? Máš VOŠ nebo VŠ vzdělání v oborech sociální práce, sociální péče, sociální pedagogika, speciální pedagogiku, sociální politika, sociální patologie, humanitární práci nebo právo? Pokud odpovídáš víckrát ano, pak hledáme tebe! Pracovní náplň: terénní sociální práce s jednotlivci i rodinami v tématech bydlení, zadluženosti, zaměstnanosti a další (základní a odborné poradenství, doprovody klientů) individuální práce s aktivními klienty, dle stanovených cílů spolupráce s úřady, institucemi a dalšími službami v lokalitách, rozvíjení strategie spolupráce a dlouhodobých cílů v práci s komunitou realizace komunitních akcíZobrazit text