Nabídka práce

Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti ohrožené domácím násilím v Česku. Jsme součástí mezinárodní sítě PROMISE organizací pracujících s dětskými oběťmi násilí v rodině a ve spolupráci se zahraničními odborníky jsme v září 2022 otevřeli první Dětské advokační centrum zaměřené na pomoc dětským obětem násilí v rodině.Zobrazit text

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Sociální pracovník/pracovnice nízkoprahových služeb pro lidi bez domova – terénní program = přímo v terénu (v ulicích Prahy) poskytuje pracovník osobám potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem podpořit ho na cestě k zotavení.Zobrazit text

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 18 – Úřad městské části Praha 18 zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 18 vyhlašuje dne 17.01.2023 výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst v odboru sociální péče a zdravotnictví. Sjednaný druh práce: Odborný referent / Odborná referentka  – sociálně-právní ochrana dětí, s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 10 – 11.Zobrazit text