Právník / právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (Ostrava)

Statutární město Ostrava, magistrát vyhlašuje výběrové řízení na pozici právník / právnička v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín pro podání přihlášky: 06.02.2023

Více: https://fajnovepracoviste.cz/pravnik-pravnicka-7/

Pracovní náplň

Zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí; poskytuje právní pomoc při výkonu opatrovnictví dítěte, jehož opatrovníkem byl jmenován OSPOD, včetně pomoci při zajišťování výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte; poskytuje právní pomoc při výkonu poručenství dítěte, u kterého vykonává OSPOD funkci poručníka a při řešení dědictví nezletilých dětí, dětských dluhů, případně exekucí u dětí v evidenci OSPOD; vede správní řízení v oblasti SPOD a agendu stížností v oblasti SPOD; vyjadřuje se k návrhům zákonů a ostatních obecných právních předpisů z odvětví SPOD, příp. předpisů souvisejících; koordinuje připomínkové řízení; zpracovává koncepční návrhy připomínek; vykonává komplexní právní činnosti v sociální oblasti včetně zastupování u soudu.

Jiné požadavky:

Znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše ve znění pozdějších předpisů; uživatelská znalost práce na PC, znalost práce v MS Office, afinita k IT systémům; orientace na klienta; vynikající komunikační dovednosti – kultivovaný ústní a písemný projev; schopnost zvládat stresové situace; samostatnost; spolehlivost; ochota učit se a rozvíjet se; řidičský průkaz skupiny B výhodou; zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výhodou pro přijetí, resp. požadujeme povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost v oblasti SPOD do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Kvalifikace

Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a právní věda. 

Platová třída

11. platová třída (25.280, – Kč – 37.170, – Kč) podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu