Včasné intervence u závažných duševních onemocnění: pilotní a návazný projekt

Závažná duševní onemocnění jsou spojena se zvýšeným rizikem somatických onemocnění, zejména kardiovaskulárních chorob a diabetu (Hert et al., 2009; Newcomer, 2006; Vuksan–Ćusa et al., 2009). Studie ukazují, že vedlejší účinky léčby, životní styl a vysoká sebevražednost podstatně zkracují délku života, zejména u pacientů se schizofrenií (Laursen et al., 2012). Kromě toho je schizofrenie a další psychotická onemocnění často spojena se sníženým sociálním fungováním, vysokou mírou nezaměstnanosti, ztrátou produktivity, opakovanými hospitalizacemi a tím i vysokými společenskými náklady (Evensen et al., 2016; Neil et al., 2014; Rössler et al., 2005).

Programy včasné detekce a včasné intervence

Pro snížení těchto negativních dopadů psychotických onemocnění vznikly v zahraničí specializované programy s cílem zachytit a poskytnout podporu lidem s psychózou již v rané fázi onemocnění, jelikož doba neléčeného onemocnění přímo ovlivňuje průběh a celkovou prognózu onemocnění (Bottlender et al., 2003; Marshall et al., 2005; Perkins et al., 2005). Přístup včasné intervence představuje zpravidla formu komunitní psychiatrické služby poskytované multidisciplinárním týmem, který nabízí individuálně přizpůsobenou léčbu a podporu v různých stádiích psychózy nejen pro klienty, ale také jejich blízké (NHS England, 2022). Programy včasné detekce a intervence byly také doporučeny Evropskou psychiatrickou asociací jako intervence pro populaci osob ve vysokém riziku vzniku psychotického onemocnění (Schmidt et al., 2015; Schultze-Lutter et al., 2015). Zatímco programy včasné detekce si kladou za cíl snížení doby neléčené psychózy a prevenci rozvoje plného onemocnění, a to prostřednictví aktivit zaměřujících se na včasný záchyt osoby v riziku rozvoje psychotického onemocnění nebo v jeho rané fázi, programy včasné intervence jsou navazujícím typem služeb, které se zaměřují na kontinuální podporu těchto osob. Poskytované služby zahrnují farmakologickou léčbu, psychoterapii (většinou kognitivně-behaviorální terapii), edukaci o nemoci a poskytované léčbě, podporu rodinných pečujících, podporu v zaměstnání či ve vzdělávání, a péči o fyzické zdraví.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné