Studentský projekt „Pracuji v sociálních službách, a jsem na to hrdý/á“

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity svým studentům umožňuje absolvovat odborné praktické vzdělávání, přičemž jedním ze způsobů realizace je průběžná praxe ve vybrané organizaci. Jako studentky navazujícího magisterského studia v kombinované formě specializace Rozvoj a řízení v sociální práci máme v rámci praxe za úkol realizovat projekt, který bude vybrané organizaci reflektovat její potřeby. Naše skupina studentek se rozhodla věnovat v rámci praxi tématu „prestiž oboru sociální práce“.

Realizaci praktické výuky jsme vykonávaly v organizaci Slezská diakonie, kde jsme v rámci mapování potřeb pomocí SWOT analýzy zjistily, že se v organizaci potýkají s určitými opakujícími se problémy, jako je například nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zvyšující se průměrný věk zaměstnanců, nedostatečný status sociální práce, absence motivace pracovníků v oblasti „být hrdý na své zaměstnání“ a chybějící osvěta o povědomí práce v sociálních službách. Aktuálně v organizaci vzniká fenomén nedostatku mladých pracovníků, což komplikuje personální zajištění sociální služby do budoucna. Po diskusi s mentorkou praxe jsme se shodly, že absolventi oboru sociální práce nenastupují do praxe, nýbrž vyhledávají zaměstnání v rámci jiných profesních zaměření. Domníváme se, že tyto problémy konkrétní organizace, se mohou prolínat většinou sociálních služeb.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné