Vernisáž Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdá

Vernisáž „Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdý/á“

Pro ty z vás, kteří vernisáž nestihli navštívit, jsme si připravili malé shrnutí. Studentky magisterského studia Rozvoj a řízení v sociální práci Ostravské univerzity spolu s neziskovou organizací Slezská diakonie uspořádali a představili novou výstavu prostorách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU). Výstava se věnovala autentickým příběhům z praxe sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Jak jsme již avizovali v samotné pozvánce na webu časopisu Sociální práce | Sociálna práca, vernisáž byla k vidění od začátku listopadu do 18. listopadu 2022 v prostorách FSS OU na Českobratrské ulici v Ostravě.

Výstava a celý studentský projekt, jak již napovídá název, upozorňuje na prestiž, důležitost a poslání oboru sociální práce. Na výstavě bylo k vidění deset příběhů pracovníků Slezské diakonie, kteří poskytli rozhovory k náplni své profese. Nejčastěji jsme se mohli dočíst, jak zaměstnanci Slezské diakonie vnímají svou pracovní pozici, jaká je jejich motivace či jak a zda jsou na svou pozici hrdí. Někteří dokonce zmiňovali doporučení pro nadcházející generaci sociálních pracovníků, jiní naopak své sdělení směřovali široké veřejnosti. Zaznělo např. „O sociální práci jsem se nezajímal do té doby, dokud jsem jí opravdu nepotřeboval,“ taktéž jeden se studentů na vernisáži pronesl, že „být sociálním pracovníkem je jako být lékařem na společenské bolístky“.

Prezentované rozhovory doplňovaly fotografie pracovníků zachycených při práci s klienty a kreslené komiksy zobecňující jejich pracovní náplň.

Fotografie z Vernisáže Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdýá.
Fotografie z výstavy

Krom prvotního cíle celého projektu, který se zaměřuje na osvětu a zvýšení povědomí o sociální práci,  autorky míří také na studenty sociální práce, aby po absolvování studia zůstali věrni vystudovaném oboru. Tuto myšlenku, při svém projevu vyslovila také garantka praxí, která s úsměvem vítala do budoucí praxe všechny absolventy sociální práce.

Výstava měla pomoci stávajícím studentům lépe se zorientovat v širokém oboru, reflektovat realitu praxe a pro absolventy, kteří se rozhodují, které metodě sociální práce se budou věnovat, pomoci zvážit, co tento výkon profese obnáší, nebo přináší. Veřejnosti snad autentické rozhovory měli připomenout, že sociální práce se podílí na řešení různých sociálních problémů ve společnosti. Ostříleným sociálním pracovníkům naopak mohla výstava přinést novou inspiraci, zamyšlení se nad odlišným řešením kolegů, sdílet obdobné situace nebo si jen utvrdit, že svou práci dělají dobře.

Studentky se projektu Pracuji v sociálních službách a jsem na to hrdá/ý věnují od února roku 2022. Jak probíhala přípravná, realizační fáze a jak bude vypadat chystaná evaluace celého projektu, se můžete dočíst v chystaném článku, který bude zveřejněn v následujícím čísle 6/2022 Pracovní podmínky, které vychází na webu časopisu od 31. 12. 2022.

Michaela Horváthová,
redaktorka časopisu