Romodrom a jejich posuzování připravenosti do projektu “Bydlím, tedy jsem”

K tématu Posuzování v sociální práci jsme oslovili organizaci Romodrom, aby představila svůj nástroj tzv. indexaci, kterou si vytvořila pro účel posuzování klientské připravenosti v programu standardního bydlení.

Naše organizace Romodrom, o. p. s., byla založena v roce 2001 a v současnosti působí v 8 krajích České republiky. Jsme poskytovateli registrovaných sociálních služeb a vzdělávacích programů pro předškolní děti. Naší cílovou skupinou jsou lidé sociálně vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení, a to bez ohledu na jejich etnický původ.

Jednou z nejčastějších zakázek v naší praxi, se kterou se setkáváme, je pomoc při řešení problémů spojených s bydlením. Mnoho našich uživatelů bydlí v „dočasných“ typech bydlení, např. na ubytovnách, nebo nevyhovujících prostorech, které nelze přiměřeně vytopit, v některých chybí základní hygienické (tekoucí teplá voda) a technické (kuchyňská linka) vybavení. V mnoha krajích, kde realizujeme naše služby, je bydlení pro naši cílovou skupinu téměř nedosažitelné, ať již z důvodů neexistence sociálního bydlení, příliš přísně nastavených podmínek k přístupu k sociálnímu, potažmo obecnímu bydlení, nedostatku volných obecních bytů aj.

Program standardního bydlení realizujeme v Moravskoslezském kraji (lokality zejména Bohumín, Karviná, Orlová), a to od roku 2013 (pobočka Horní Suchá, po jejím skončení převedeno od roku 2014 do pobočky v Bohumíně). Program replikujeme od roku 2016 v Olomouckém a Pardubickém kraji, a ve městě Slaný od roku 2017. V současné době program realizujeme ve zmíněných 4 krajích (ve Středočeském kraji pouze v obci Slaný).

Za období od poloviny roku 2014 do konce roku 2018 si v Moravskoslezském kraji zadalo zakázku „najít standardní bydlení“ 162 uživatelů. Jedná se o uživatele, kteří chtěli standardní bydlení, nejsou zde počítáni uživatelé, kteří hledali jinou formu bydlení (např. prostupné, azylový dům, ubytovnu aj.). Za dané období pomocí naší asistence přestěhovali 59 rodin, a 9 rodin, kterým jsme poskytovali podporu, si bydlení nalezlo nakonec svépomocí. Rodiny jsme ubytovávali v obcích Bohumín, Karviná, Orlová a Ostrava, mimo vyloučené lokality[1]. V prvních fázích programů jsme reagovali téměř na každý inzerát, za období 2014–2015 bylo kontaktováno cca 120 majitelů. V současné době máme navázanou dlouhodobější spolupráci s 5 realitními makléři a několika majiteli bytů (někteří majitelé již s námi nespolupracují, jelikož není důvod; uživatelé v bytech dlouhodobě bydlí, nemají problémy s placením nájmů či jiné problémy spojené s bydlením). Jedná se spíše o majitele jedné, max. dvou bytových jednotek. Tyto byty jsou situovány mimo SVL. Pouze jedna majitelka má v osobním vlastnictví více bytových jednotek a další má ve správě. V současné době využíváme i služby interního realitního makléře.

V MSK v současné době na dvou bytech pilotujeme vlastní správu nemovitostí. Od majitele máme k dispozici dva byty, kde zajišťujeme vše, od prohlídek, přes sepsání nájemní smlouvy, úhrady nájmu, kontrol v bytě, řešení jakýchkoliv potíží aj. Nejedná se o systém nájem a podnájem (nejsme nájemci, jsme správci, uživatel není podnájemce, ale nájemce). Rozlišení tohoto systému má vliv na dosažení na dávku příspěvek na bydlení. Výhledově plánujeme získat další byty do vlastní správy.

Náš Program standardního bydlení vychází z myšlenky, která není novinkou, naopak, je aplikovaná v řadě zemí, a to že zajištění standardního bydlení a uživatelovo přestěhování s následnou realizací sociálního doprovodu formou sociálního doprovodu po přestěhování vede k upevnění kompetencí k bydlení, a tím k udržení standardního bydlení. Klíčové kroky celé spolupráce se odehrávají ve třech liniích, a to v linii majitelů bydlení, linii uživatele služby a linii poskytovatele sociální služby. K majitelům bydlení i uživatelům je přistupováno jako k rovnocenným partnerům. Majitelům bydlení nabízíme doprovodnou práci s uživatelem služby (= nájemcem) s cílem směrem k majiteli minimalizovat rizika (např. z nezaplacení nájmu a souvisejících poplatků, devastace bytu, ničení vybavení aj.). Uživatelům nabízíme doprovod a podporu při celkové stabilizaci jejich sociální situace. Uživatelé jsou do spolupráce od počátku aktivně zapojeni – ve spolupráci s pracovníkem vyhledávají vhodné pronajímatele bytů, účastní se komunikace s majiteli, prohlídek bytů, participují na vyjednávání podmínek podnájmu/nájmu aj.

V rámci spolupráce se pracovnice společně s uživateli soustřeďují na zvyšování kompetencí uživatele a jeho rodiny v těch oblastech života, které soukromí majitelé bydlení v průběhu zjišťování jejich potřeb označili za klíčové, tedy aby dostali za bydlení včas a pravidelně zaplaceno, aby nájemce byt „nevybydloval“ a udržoval ho v přiměřeném hygienickém stavu a neměl konflikty s okolím (sousedy). Kompetence zvyšujeme např. prostřednictvím nácviku komunikace, práce s rodinným rozpočtem, aby uživatel věděl, co je potřeba a kdy zaplatit, rozlišit nezbytné a zbytné platby, pomocí motivačních rozhovorů aj.

Spolupráce v řešení bytové otázky probíhá v několika na sebe navazujících fázích, které zahrnují:

Obr. č. 1 – Fáze procesu

V průběhu celé spolupráce se snažíme pečlivě monitorovat a zaznamenávat pokroky jednotlivých uživatelů ve vymezených oblastech. K tomuto účelu jsme si vytvořili vlastní nástroj pro monitorování a hodnocení spolupráce – tzv. indexace. Zaměřujeme se jak na „tvrdá“ data, tak i „měkká“ data, která jsou rozdělená do jednotlivých oblastí, kdy každá oblast je rozdělena do jednotlivých indexů, které nabývají hodnot od 1 („nejlepší“) po 5 („nejhorší“).

Jak jsme na základě replikace v jiných krajích zjistili, za nejvýznamnější považujeme indexy týkající se oblastí financí a indexy spolupráce. Oblast financí je rozčleněna do jednotlivých indexů, např. příjmy uživatele, jejich výše a složení, index výdaje uživatelů, index dluhy (obr. 2), index schopnost šetření a index technické dovednosti. Oblast spolupráce zahrnuje vlastní aktivitu, dodržování dohodnutých setkání, plnění naplánovaných úkolů aj. (obr. 3)

Obr. č. 2 – Index struktura příjmu

Obr. č. 3 – Index spolupráce


Díky jednotlivým indexům jsme schopni měřit pokroky uživatele v rámci celé spolupráce, změny v jednotlivých oblastech jeho života a v neposlední řadě i úspory veřejných financí.

Kazuistika

Obrátila se na nás uživatelka, která společně s manželem a 5 dětmi bydlela v azylovém domě. Uživatelka si stěžovala, že se jí na azylovém domě nelíbí, nedokáže tam už dál bydlet, měli málo soukromí, děti musely daleko dojíždět do školy. Uživatelka chtěla pomoct vyhledat nové bydlení. Pracovnice s uživatelkou probrala celou její situaci, zvážily společně finanční možnosti, včetně šetření na kauci a nezbytné poplatky a vyhledávaly bydlení. Společně se jim podařilo najít byt o velikosti 2+1, uživatelka se účastnila všech jednání s majitelem bytu, prohlídek aj. Pracovnice uživatelku podporovala v komunikaci s majitelem, aby získala sebevědomí. Uživatelce se byt líbil a do bytu se nastěhovala.

Eva Nedomová
metodička Romodrom o.p.s.

 

Poznámky:

[1] V Pardubickém, Olomouckém a Středočeském kraji probíhá replikace modelu. V současné době jsou dostupné pouze dílčí statistiky. Přesné statistiky budou k dispozici až po ukončení jednotlivých projektů, tj. ke konci roku 2019 a 2020.