Metodik projektu, 2x sociální pracovník projektu (Ostrava)