Nejlepší zájem dítěte

Téma aktuální, téma tak často diskutované, téma, které nám dává naději, ale také téma, které nás dokáže zvednout ze židle. Proč je toto téma tak diskutované na to se pokusíme nahlédnout perspektivou odbornou, ale i laickou. 

Rámcově se dotkneme legislativní úpravy nejlepšího zájmu dítěte, kdy tento je specifikován v několika pramenech práva a je běžně dostupný na internetových zdrojích. Legislativní úprava nejlepšího zájmu dítěte je tedy zakotvena mj. v Úmluvě o právech dítěte. Tento výbor OSN definuje jako „právo dítěte na celostní rozvoj a na plné a účinné požívání všech práv garantovaných Úmluvou o právech dítěte, včetně práva na příznivý rozvoj, práva na péči a výchovu jeho rodičů, práva na ochranu před všemi formami násilí, zneužívání i zanedbávání, práva na ochranu zdraví, práva na vzdělání apod.“ (Hofschneiderová, 2016: 8–9). Pokud v konkrétních situacích nemohou být všechna práva dítěte naplněna, pak je nutno hledat takové opatření, které bude pro dítě nejšetrnější a jeho práva budou naplněna v nejvyšší možné míře. 

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné