Aktuálně

Obrázek k úmrtí docenta Oldřicha Matouška

Text převzatý ze stránek Asociace vzdělavatelů v sociální práci. S hlubokým zármutkem oznamujeme odborné veřejnosti, že naše řady opustil pan docent Oldřich Matoušek, který byl s Katedrou sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neodmyslitelně spjat od roku 1991, kdy jí spoluzakládal a pak i dlouhá léta vedl. Obor sociální práce ztrácí nejen předního česko-slovenského odborníka, který neúnavně pracoval na vytvoření základních učebnic, monografií a encyklopedie sociální práce, ale i vizionáře, inovátora a nadšence, pedagoga, mentora, vzácného kolegu a drahého přítele. V posledních letech se docent Matoušek intenzivně výzkumně i publikačně zabýval tématem profesionalizace sociální práce a inovace ve vzdělávání sociálních pracovníků. Úzce spolupracoval s Asociací vzdělavatelů v sociální práciZobrazit text

Do tohoto čísla můžete svým akademickým textem přispět až do 15. 8. 2022! Jak u sociálních pracovníků a pracovnic vzniká dovednost vykonávat moudrá, „dobrá či správná“ rozhodnutí a vytvářet prostor pro uvážení přijetí těchto rozhodnutí ? Záměrem čísla 2/2023 Moudrost praxe sociální práce je reflektovat otázky vztažené k moudrosti praxe. Akademické texty posílejte do 15. 8. 2022 na akademik@socialniprace.cz.Zobrazit text

U příležitosti oslav 25. výročí působení Caritas VOŠ sociální se v září 2021 uskutečnila odborná konference QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci. Všechny příspěvky, které zazněly na konferenci, najdete spolu s dalšími odbornými texty pedagogů Caritas ve stejnojmenném sborníku. Sborník QUO VADIS další vzdělávání v sociální práci si můžete stáhnout zde. Záznam konference je možné zhlédnout na YouTube kanálu Caritas zde.Zobrazit text

Muž na vozíku k projektu propodporu.cz

Aliance pro individualizovanou podporu (AIP) spustila v listopadu loňského roku kampaň #ProPodporu šitou na míru. Jedná se o projekt, který se snaží upozornit na nedostatky a nevhodnost podpůrných služeb, celá Aliance pak usiluje o změnu ve zdravotním a sociálním systému pro všechny lidi s postižením nebo chronickým onemocněním. Minisérie přináší několik příběhů ilustrujících situaci lidí, kterým chybí individualizovanápomoc. Máte ve svém okolí někoho s podobnou zkušeností? Podívejte se na https://www.propodporu.cz/pribehy. Seriál ke zhlédnutí naleznete i na YouTube zde.Zobrazit text

Drahé kolegyně a kolegové, přejeme vám všem krásný Světový den sociální práce. Sdílíme s vámi přání, které pro své kolegyně a kolegy z oboru sociální práce natočily Armáda spásy, PROGRESSIVE ops, Domov Sue Ryder, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sociální kurátoři a také my v redakci.Zobrazit text

Milé příznivkyně a příznivci časopisu Sociální práce | Sociálna práca, Světový den sociální práce 2022 se blíží a my bychom vás chtěli poprosit o krátký pozdrav či přání, které byste rádi věnovali svým kolegyním a kolegům z oboru sociální práce. Poslední roky jsou velmi turbulentní a my bychom tak tímto videem podpořili ty, kteří stojí za výkonem sociální práce a zaslouží si velký dík. Jak na to? Natočte se sami nebo v týmu, postačí telefonem, nejlépe na šířku a v délce do 30 sekund. Video nám pošlete na e-mail pr@socialniprace.cz, přes naši facebookovou stránku Sociální práce | Sociálna práca nebo přes WhatsApp na tel. čísloZobrazit text

Vážené autorky a autoři textů, od čísla 6/2022 – Pracovní podmínky se zkracuje maximální možná délka textů na 9 000 slov ze současných 10 000 slov. Pro všechny aktuálně platné pokyny pro autorky a autory se podívejte do sekce Pokyny autorům akademických článků.Zobrazit text

Vážené kolegyně a kolegové, vážené sociální pracovnice a sociální pracovníci, jménem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje vyšší odborní školy a vysoké školy, které vzdělávají budoucí sociální pracovníky, Vám, svým partnerům a kolegům v praxi, chceme vyjádřit svou podporu a ocenění Vaší práce v tomto náročném období. Rádi bychom Vás mimo jiné podpořili v péči o sobě, o své duševní zdraví.  Užitečné tipy najdete třeba na www.opatruj.se. DĚKUJEME, že jste vyjádřili solidaritu s ukrajinským lidem a neváháte konkrétně pomoci válkou ohroženým lidem, ať jde o matky s dětmi, mladé lidi, nebo seniory. Připojujeme se k prohlášením Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW) a Evropské asociace škol sociální práce (EASSW): www.iassw-aiets.org/featured/9255-iassw-statement-on-the-ukraine www.eassw.org/eassw-statement-on-the-ukrainian-crisis HlásímeZobrazit text