Ministr Jurečka vyhlásil nominace do VII. ročníku ocenění Gratias 2024 pro sociální pracovnice a pracovníky


Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v České republice, vyhlásil ministr Marian Jurečka 5. října 2023 u příležitosti XIV. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB. Název ocenění symbolizuje poděkování sociálním pracovníkům a pracovnicím za jejich každodenní, vysoce odbornou a velmi náročnou práci.

Nominace se podávají prostřednictvím tohoto internetového formuláře. Návrh může podat kdokoli, kdo sociálního pracovníka či pracovnici zná a má důvody k nominaci. Oceněné následně vybere odborná komise složená ze zástupců MPSV a dalších externích odborníků.

„Sociálním pracovnicím a pracovníkům chceme prostřednictvím ocenění Gratias poděkovat za jejich obrovský přínos pro společnost. Mají totiž naprosto klíčovou a nezastupitelnou roli. Zkvalitňují život lidem, kteří to potřebují, ale také poradí nebo pomohou s péčí o nás a našeho blízkého,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Každoročně třetí úterý v březnu vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) Světový den sociální práce. Právě proto se MPSV tradičně připojuje k oslavám tohoto dne a chce prostřednictvím ocenění Gratias symbolicky poděkovat všem sociálním pracovníkům. Letos připadá Světový den sociální práce na 19. března 2024.

Od založení ocenění v roce 2018 obdrželo skleněnou plaketu již 30 sociálních pracovnic a pracovníků. V roce 2023 převzali sociální pracovníci a pracovnice cenu Gratias přímo od ministra Mariana Jurečky. Například za významný přínos v sociální péči ji obdržel Oldřich Matoušek in memoriam, ocenění si převzala rodina. Informace o všech oceněných jsou k dispozici zde.

V České republice je téměř 18 tisíc sociálních pracovníků, kteří se věnují statisícům klientů. Ocenění je udělováno ve všech oblastech jejich působení, a to v rámci kategorií:

  • veřejná správa;
  • služby sociální prevence;
  • služby sociální péče;
  • sociální poradenství;
  • ostatní (zdravotnická zařízení a věznice, školy a školská zařízení);
  • za významný přínos v oblasti sociální práce.

Tisková zpráva převzata z MPSV