Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Úrovně poskytovaného vzdělání: bakalářské, magisterské, doktorské

Nabízené obory

Studijní program Zdravotně sociální péče

Forma: prezenční (3 roky)

Studijní programy

Cílem studijního programu je získání profesní kvalifikace zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu, a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. 

Zajímavosti o škole 

Studujte na fakultě zdravotnických studií, která získala první místo jako fakulta roku 2019 ve Zdravotnictví 

Školné: ne

Kontaktní informace 

Adresa školy: Studentská 95, 53210 Pardubice

Webové stránky: www.upce.cz

Kontaktní email: promotion@upce.cz