Oficiální vyjádření k pracovní povinnosti studentů za Katedru sociální politiky a sociální práce FSS MU

Vedení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity bylo o uložení pracovní povinnosti studentů sociální práce a dalších oborů podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obeznámeno s dopisem MPSV následující den po vyhlášení, tzn. 13/10.

Ještě tentýž den jsem obdržela od pana děkana podrobné informace a dohodli jsme vše potřebné. Komunikace v rámci fakulty byla v tomto ohledu vynikající. S ohledem na to, že příslušné obory jsou vyučovány na několika fakultách MU, jednání o aktivaci pracovní povinnosti se zástupci Jihomoravského kraje zajišťovalo vedení univerzity.

Masarykova univerzita má velmi dobře nastavený a propracovaný systém zapojení studentů – dobrovolníků, kteří působí nejen ve službách v Jihomoravském kraji, ale přes dobrovolnický portál mohou studenti nabízet své kapacity také např. v místě bydliště.

Na Katedře sociální politiky a sociální práce se aktivování pracovní povinnosti týkalo jak studentů programu Sociální práce, tak studentů programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje. Pracovníci katedry studenty při pracovní povinnosti podporovali prostřednictvím supervize, konzultacemi, poskytováním zpětné vazby,  pokud studenti měli o takovou podporu zájem. Stejně tak jsme komunikovali s organizacemi a institucemi, ve kterých naši studenti pracovní povinnost vykonávali.

Řada našich studentů vykonávala i v tomto období povinnou odbornou praxi, byli jsme s nimi v kontaktu, stejně jako s pracovišti na kterých působili a působí. Nemálo studentů také souběžně s výukou vykonává dobrovolnickou činnost.

Všech, kteří v této době věnovali a věnují svůj čas, energii a dovednosti pro pomoc a podporu lidem v obtížných situacích si nesmírně vážíme – není lepší způsob, jak veřejnosti předat poselství o sociální práci a prezentovat vše dobré, čím je studium na KSPSP vybavilo.

Kateřina Kubalčíková,
vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce, FSS MU