Pracovní povinnost pro studenty sociální práce a příbuzných oborů

V důsledku stále trvající epidemické situace byla na základě usnesení vlády č. 1027/2020 Sb., ze dne 12. 10. 2020 uložena pracovní povinnost studentům sociálních oborů ze středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Z důvodu nedostatečné personální kapacity uložila ministryně práce a sociálních věcí pracovní povinnost studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Po dobu nouzového stavu taktéž dochází k rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez domova, které jinak vykonávají azylové domy, kde taktéž platí pracovní povinnost studentů a to na nezbytně nutnou dobu.

Pracovní povinnost se týká posledních dvou ročníků středních škol (podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb.) a studentů v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol (podle §110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb.,) s výjimkou právních oborů.

Pracovní povinnosti nepodléhají studenti, kteří jsou zdravotně nezpůsobilí k požadovanému druhu práce a studenti ve III. stupni invalidity, ženy a muži pečující o dítě do 15 let a těhotné ženy.

Kraj nebo hlavní město Praha si vyžádá od středních, vyšších odborných a vysokých škol ve svém obvodu seznam studentů. Na základě těchto informací zprostředkuje studenty pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pracovní povinnosti studentů upravuje krizový zákon č. 240/2000 Sb., na základě kterého má student povinnost zaevidovat se na stanoveném místě a uloženou pracovní povinnost vykonávat.

Užitečné odkazy:

Vládní opatření a tisková zpráva

Doporučený postup č. 15/2020 pracovní povinnost studentům

Dokumenty ke stažení

Michaela Horváthová,
redaktorka časopisu Sociální práce | Sociálna práca