Sociální pracovník / pracovnice programů pro seniory (Praha)

Pro Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro dospělé v důchodovém věku hledáme sociálního pracovníka / pracovnici.

Posláním naší obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Posilujeme samostatnost a zodpovědnost jednotlivců i organizací tím, že:

 • Vzděláváme pracovníky v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích a podporujeme jejich profesní a osobnostní růst
 • Poskytujeme bezplatné, nezávislé, důvěrné a nestranné poradenství, poskytujeme věcné a správné informace
 • Organizujeme sociálně aktivizační, vzdělávací, společenské a kulturní programy pro seniory

Mezi naše hodnoty patří: Respekt · Tradice · Poctivost · Sounáležitost · Láska k životu

Pracovní nabídka

REMEDIUM Praha o.p.s. hledá sociálního pracovníka/pracovnici do týmu programu pro seniory na 0,4 úvazku.

Chcete se podílet na realizaci programu, který už více jak 25 let přispívá k aktivnímu a kvalitnímu životu lidí v seniorském věku? Chcete pracovat v přímém kontaktu s lidmi v zařízení s komunitním charakterem? Jste komunikativní, empatický a respektující člověk? Nezaskočí vás ani doprovodná administrativa? Vítáte podporu užšího i širšího týmu a sami ji dokážete poskytnout? Jsou Vám blízké hodnoty naší organizace? Máte pozitivní přístup k životu? Pak by vás mohla oslovit nabízená pozice.

Náplň práce:

 • komunikace s klienty sociálně aktivizační služby, účastníky a lektory kurzů a dalšími návštěvníky Klubu REMEDIUM – Centra aktivit pro seniory
 • činnosti v rámci sociálně aktivizační služby – kontaktní práce, individuální práce s klienty, práce se skupinou, vedení dokumentace a statistiky sociální služby, poskytování základního sociálního poradenství, vyhledávání informací a sledování potřeb cílové skupiny
 • vedení agendy vzdělávacích a pohybových kurzů pro seniory – zápisy, informování účastníků, příprava prostor
 • koordinace provozu Klubu během služby, související administrativa, péče o prostory Klubu příprava a realizace návazných aktivit, účast na akcích programu (např. organizace výletů a dalších volnočasových aktivit pro seniory)
 • spolupráce při přípravě a realizaci projektů sociálně aktivizační služby
 • účast na týmových setkáních včetně pravidelné supervize
 • účast na vzdělávacích akcích, interních školeních a celoorganizačních pracovních setkáních

Jaké znalosti, schopnosti, dovednosti a možnosti byste měli mít:

 • VOŠ nebo VŠ vzdělání v oborech splňujících vzdělání pro výkon profese sociálního pracovníka podle zákona 108/2006 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast8)
 • doložená trestní bezúhonnost z důvodu registrace sociální služby
 • orientace v oblasti sociálních služeb a neziskového sektoru výhodou
 • dovednosti: vedení rozhovoru s klientem, samostatná i týmová práce, práce s časem, odolnost vůči zátěži, odpovídající počítačová gramotnost (MS Office – min. Word, Excel, Google), ovládání běžných kancelářských a prezentačních zařízení, vedení administrativy, kultivovaný projev mluvený i písemný v českém jazyce
 • schopnosti: komunikativní a vstřícné jednání, spolehlivost, pečlivost, pohotovost, systematičnost, organizační schopnosti, poctivost, trpělivost, sebereflexe
 • možnosti: pracovat v některých dnech do 18.00; perspektiva dlouhodobé spolupráce

Co vám můžeme nabídnout:

 • rozvojové prostředí stabilní neziskové organizace
 • pracovní prostředí podporující týmovost
 • pracovní vztahy zaměřené na hodnoty a etiku práce
 • interní vzdělávání zaměřené na aktuální potřeby pracovníků
 • 6 týdnů dovolené
 • soustavné vedení pracovníka a pravidelné hodnocení
 • metodická podpora včetně supervize
 • 3 měsíční zkušební doba
 • úvazek: 0.4
 • nástupní mzda 13.440 Kč odpovídající úvazku 0.4 ze základní celoúvazkové mzdy 33.600 Kč
 • po skončení zkušební doby náleží ke mzdě pohyblivá složka vycházející z osobního ohodnocení konaného v pravidelných intervalech, částka osobního hodnocení může dosáhnout maximálně 22% ze mzdy
 • nástup: srpen/září 2024

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání dvou dokumentů:

 • motivačního dopisu, ve kterém krátce popíšete, proč si myslíte, že jste vhodnou osobou k vykonávání uvedené pozice a jaké k ní máte profesní a osobnostní předpoklady
 • strukturovaného profesního životopisu v českém jazyce

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 17. června 2024. Do výběrového řízení můžeme zařadit pouze ty zájemce, kteří výše uvedené podmínky naplní.

Zájemce o pozici budeme o výběru a případném pozvání do dalšího kola informovat průběžně e-mailem. Nejpozději od nás zprávu obdrží do 19. června. 2024.

Osobní setkání budou probíhat po individuální domluvě s vybranými zájemci o pozici v sídle naší organizace na adrese Křišťanova 15, Praha 3.