CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Nabízené odbory

Program: Sociální práce

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky)

Program: Sociální a humanitární práce

Forma: prezenční (3 roky)

Studijní programy

Budoucí sociální pracovníci se věnují tématům závislostí, zadluženosti nebo zdravotního či sociálního vyloučení, budoucí humanitární pracovníci se připravují na působení v oblastech válečných konfliktů a přírodních katastrof. Nejde ale jen o teorii.

Odborná praxe tvoří cca 30 % studia a je jeho zásadní součástí. Studenti absolvují až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí. Spolupracujeme proto s organizacemi jako je Charita ČR, Armáda spásy, úřady práce a krajské úřady, ale také Caritas Internationalis, People in Need nebo Red Cross.

Zajímavosti o škole

CARITAS – VOŠ sociální Olomouc je církevní škola, kterou založil v roce 1995 olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Oba vzdělávací programy – Sociální práce i Sociální a humanitární práce – stavíme na inovativních a zážitkových formách výuky a zapojujeme do nich odborníky z praxe. Sociální a humanitární práce je navíc jediným programem tohoto zaměření v ČR.

Díky naší spolupráci s teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci propojují oba programy teorii bakalářského studia a praxi vyšší odborné školy. Bonusem pro naše studenty je, že mohou závěrem studia získat 2 tituly – DiS. a Bc.

Školné

Ano.

Kontaktní informace

Adresa školy: nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc

Webové stránky: www.caritas-vos.cz

Kontaktní e-mail: skola@caritas-vos.cz

Facebook: www.facebook.com/skolacaritas

Instagram: www.instagram.com/skolacaritas

Youtube: www.youtube.com/CARITASVOSsOlomouc