Vyšší odborné vzdělávání

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné Nabízené obory Program: Sociální práce a sociální pedagogika Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky) Program:  Předškolní a mimoškolní pedagogika Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky) Studijní programy Studium obou vzdělávacích programů je charakteristické propojením kvalitního teoretického vzdělávání a odborných praxí. Studenti v rámci tříletého vzdělávání mají možnost absolvovat velký počet hodin odborné praxe v různých sociálních a školských institucích. Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika Profil absolventa: Absolvent v průběhu studia získá odborné znalosti a zkušenosti. Je schopen analytické a koncepční činnosti v oblasti sociální a výchovné práce.  Uplatnění absolventů: Absolvent nalezne uplatnění v širokém spektru institucí v sociální oblasti, ale i vZobrazit text

Nabízený obor  Obor: Sociální práce Forma: prezenční (3 roky) Studijní program Studijní program Sociálně právní činnost je na naší škole koncipován v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků a je sestaven ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání ASVSP. Naším cílem je zprostředkovat studentům takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků této disciplíny, jejíž snahou je řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Specifikem naší školy je reflexe křesťanských motivací a hodnot v sociální práci, jakož i spirituálních potřeb klientů. Zajímavosti o škole  Náš vzdělávací program klade velký důraz na praxi: během tří let naši studentiZobrazit text

Studium vzdělávacího programu Sociální práce je tříleté. Absolventi oboru jsou připraveni k výkonu profese sociálního
pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu
a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních
sociálních opatření a v dalších oblastech sociálněprávních a sociálně rehabilitačních činností.Zobrazit text

Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních.Zobrazit text

Nabízené odbory Program: Sociální práce Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky) Program: Sociální a humanitární práce Forma: prezenční (3 roky) Studijní programy Budoucí sociální pracovníci se věnují tématům závislostí, zadluženosti nebo zdravotního či sociálního vyloučení, budoucí humanitární pracovníci se připravují na působení v oblastech válečných konfliktů a přírodních katastrof. Nejde ale jen o teorii. Odborná praxe tvoří cca 30 % studia a je jeho zásadní součástí. Studenti absolvují až 720 hodin praxe v ČR i zahraničí. Spolupracujeme proto s organizacemi jako je Charita ČR, Armáda spásy, úřady práce a krajské úřady, ale také Caritas Internationalis, People in Need nebo Red Cross. Zajímavosti o škole CARITASZobrazit text