Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika 

          Vzdělávací program: Sociální práce

Forma: kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými ASVSP. Cílem vzdělávacího programu sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch jak v nestátní, tak státní sociální sféře. Pro EA v Praze je charakteristický individuální přístup ke studujícím, specifikem je křesťanské zaměření a důraz na etiku sociální práce.

Zajímavosti o škole 

Za nejcennější na naší VOŠ považujeme, kromě komunitního charakteru školy a přátelské, spolupracující atmosféry, odbornou praxi a supervizi. Tvoří více než 30% celkového rozsahu studia. Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby sociální práce v terénu a podnítit reflexi této zkušenosti. Cílem supervize je podpora sebereflexe a profesního růstu studentů a přijetí supervize jako součásti profese sociální práce. Supervize probíhají v malých supervizích skupinách a individuálně pod vedením kvalifikovaných supervizorek, 

Školné: ano 

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Hrusická 2537/7, Praha 4 – Spořilov 141 00                                                                            

Webové stránky: www.eapraha.cz

Kontaktní email: skola@eapraha.czFacebook: https://www.facebook.com/EAPRAHA/

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika 

          Vzdělávací program: Sociální práce

Forma: kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými ASVSP. Cílem vzdělávacího programu sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch jak v nestátní, tak státní sociální sféře. Pro EA v Praze je charakteristický individuální přístup ke studujícím, specifikem je křesťanské zaměření a důraz na etiku sociální práce.

Zajímavosti o škole 

Za nejcennější na naší VOŠ považujeme, kromě komunitního charakteru školy a přátelské, spolupracující atmosféry, odbornou praxi a supervizi. Tvoří více než 30% celkového rozsahu studia. Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby sociální práce v terénu a podnítit reflexi této zkušenosti. Cílem supervize je podpora sebereflexe a profesního růstu studentů a přijetí supervize jako součásti profese sociální práce. Supervize probíhají v malých supervizích skupinách a individuálně pod vedením kvalifikovaných supervizorek, 

Školné: ano 

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Hrusická 2537/7, Praha 4 – Spořilov 141 00                                                                            

Webové stránky: www.eapraha.cz

Kontaktní email: skola@eapraha.czFacebook: https://www.facebook.com/EAPRAHA/

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika 

          Vzdělávací program: Sociální práce

Forma: kombinovaná (3 roky)

Studijní programy

Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými ASVSP. Cílem vzdělávacího programu sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch jak v nestátní, tak státní sociální sféře. Pro EA v Praze je charakteristický individuální přístup ke studujícím, specifikem je křesťanské zaměření a důraz na etiku sociální práce.

Zajímavosti o škole 

Za nejcennější na naší VOŠ považujeme, kromě komunitního charakteru školy a přátelské, spolupracující atmosféry, odbornou praxi a supervizi. Tvoří více než 30% celkového rozsahu studia. Cílem odborné praxe je zprostředkovat studentům zkušenost se sociálními vztahy a způsoby sociální práce v terénu a podnítit reflexi této zkušenosti. Cílem supervize je podpora sebereflexe a profesního růstu studentů a přijetí supervize jako součásti profese sociální práce. Supervize probíhají v malých supervizích skupinách a individuálně pod vedením kvalifikovaných supervizorek, 

Školné: ano 

Kontaktní informace 

Adresa školy: 

Hrusická 2537/7, Praha 4 – Spořilov 141 00                                                                            

Webové stránky: www.eapraha.cz

Kontaktní email: skola@eapraha.cz

Facebook: https://www.facebook.com/EAPRAHA/