Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Evropská 33

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Program: Sociální práce a sociální pedagogika

Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky)

Program:  Předškolní a mimoškolní pedagogika

Forma: prezenční i kombinovaná  (3 roky)

Studijní programy

Studium obou vzdělávacích programů je charakteristické propojením kvalitního teoretického vzdělávání a odborných praxí. Studenti v rámci tříletého vzdělávání mají možnost absolvovat velký počet hodin odborné praxe v různých sociálních a školských institucích.

Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika

Profil absolventa: Absolvent v průběhu studia získá odborné znalosti a zkušenosti. Je schopen analytické a koncepční činnosti v oblasti sociální a výchovné práce. 

Uplatnění absolventů: Absolvent nalezne uplatnění v širokém spektru institucí v sociální oblasti, ale i v oblasti školství či v rezoru spravedlnosti, např.

 jako:

  • sociální pracovník v sociálních službách (azylové domy, krizová centra, centra denních služeb, pečovatelská služba, domovy pro seniory, intervenční centra, nízkoprahová centra aj.);
  • sociální pracovník na sociálním odboru regionálního úřadu, na úřadu práce, v dětském domově, v diagnostickém ústavu, v mediační a probační službě, ve vězeňství.atd.
  • pedagog ve školství (asistent pedagoga, vychovatel).

V některých zařízeních lze kvalifikaci absolventa vhodně využít pro kumulovanou pozici sociální pracovník/sociální pedagog.

Absolventi tohoto oboru se mohou přihlásit ke zkrácenému bakalářskému studiu na HTF UK Praha.

Obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika

Profil absolventa: Absolvent dokáže plánovat, realizovat a vyhodnocovat výchovné a vzdělávací činnosti s dětmi předškolního věku a zájmové aktivity dětí školního věku. Je připravován pro koncepční a řídící práci v těchto organizacích a institucích.

Uplatnění absolventa: učitel/ka mateřské školy, učitel/ka přípravné třídy základní školy, asistent pedagoga, vychovatel/ka školní družiny, školního klubu, domova mládeže, školy v přírodě, dětské léčebny a ozdravovny, pedagog volného času v domech dětí a mládeže, v komunitních a mateřských centrech, ve střediscích volného času.

Absolventi obou oborů získají označení za jménem: „DiS.“ (diplomovaný specialista).

Zajímavosti o škole 

příjemné a kreativní prostředí

budova školy je v blízkosti stanice metra Dejvická

Školné: ano (3000,- Kč/školní rok)

Kontaktní informace 

Adresa školy: Evropská 33, 160 00  Praha 6

Webové stránky:  www.pedevropska.cz 

Kontaktní email:  info@pedevropska.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/pedevropska

Instagram: https://www.instagram.com/pedevropska/?hl=cs