Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociální práce 

Forma: prezenční (3 roky)

Obor: Výpočetní technika

Forma: prezenční (3 roky)

Studijní programy

Sociální práce: 

Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti. Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo.

Výpočetní technika:

Absolvent vzdělávacího programu se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie. Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění nalezne na pozicích správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, školení či e-komerci.

Školné: ano

Kontaktní informace 

Adresa školy: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice

Webové stránky: www.spse.cz

Kontaktní email: vos@spse.cz

Facebook: www.facebook.com/spse.cz/