OŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Úrovně poskytovaného vzdělání: vyšší odborné

Nabízené obory

Obor: Sociálně právní činnost

Forma: prezenční i dálková (3 roky)

Obor: Firemní ekonomika

Forma: prezenční i dálková (3 roky)

Obor: Firemní ekonomika

Forma: prezenční i dálková (3 roky)

Obor: Právní asistence

Forma: prezenční i dálková (3 roky)

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Forma: prezenční i dálková (3 roky)

Obor: Diplomovaná všeobecná sestra

Forma: prezenční i kombinovaná (3 roky a 3,5 roku)

Obor: Diplomovaná dětská sestra

Forma: prezenční i kombinovaná forma  (3 roky)

Obor: Diplomovaný nutriční terapeut 

Forma: prezenční i kombinovaná forma  (3 roky)

Studijní programy

Vyšší odborné vzdělávání jako nový typ a stupeň vzdělávání byl zakotven v polovině 90. let minulého století jako náhrada za tehdy zrušené pomaturitní vzdělávání. Smyslem zavedení tohoto stupně vzdělávání bylo zajistit přípravu odborníků na pracovní trh, kteří na rozdíl od vysokých škol, absolvují během vzdělávání významně vyšší podíl odborné praxe a praktického vyučování. Výuka na vyšší odborné škole sleduje trendy v daných oborech studia. Absolventi VOŠ mohou ve zkráceném bakalářském studiu získat titul bakalář na vybraných VŠ (např. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Univerzita Karlova Praha, Západočeská univerzita Plzeň, Metropolitní univerzita Praha, VŠFS, VŠO, UJAK, CEVRO Institut, Vysoká škola hotelová, VŠEM, Vysoká škola zdravotníctva a sociálněj práce sv. Alžbety, apod.).

Zajímavosti o škole

Vyšší odborná škola je zapojena do programu Erasmus+ Pojďme za kvalitou! Jsou realizovány mobility studentů, stáže učitelů a přednášky zahraničních odborníků pro studenty. Škola spolupracuje s řadou institucí a škol v těchto zemích Evropy: Nizozemsko, Irsko, Německo, Litva, Francie, Španělsko, Malta, Island. Nyní začínáme nově  spolupracovat s institucemi ve Finsku a Lotyšsku. Projekt Erasmus+ studenti velmi oceňují a mají možnost v zahraničních institucích plnit své odborné praxe.

Školné: ano (2500,- – 3000,-/rok)

Kontaktní informace 

Adresa školy: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most
Webové stránky: www.vos-sosmost.cz
Kontaktní email: skola@vos-sosmos.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vossosmost.cz/ 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3ujRREqfehY