5/2021

Profesionalizace sociální práce

Ambíciou tohto čísla je podporiť a obohatiť odbornú diskusiu o profesionalizácii sociálnej práce. Zaradené akademické texty ukazujú, ako časť výskumníkov reflektuje otázky, na ktoré hľadajú odpoveď aj sociálni pracovníci v praxi. Zobrazit text

The aim of the paper is to point out the perception of the professionalization of social work from the perspective of social workers and social work assistants. They also deal with the position of the Slovak Chamber of Social Workers and Social Work Assistants (hereinafter referred to as SKSPaASP) in the process of professionalization. Zobrazit text