5/2022

Supervize

V česko-slovenskom priestore výkonu sociálnej práce sa supervízia stala jedným z dôležitých a efektívnych nástrojov zvyšovania odbornej kompetencie odborných pracovníkov. Jednou z ambícií tohto čísla bolo zistiť, ktoré supervízne prístupy, formy, techniky sa využívajú v sociálnej praxi, vede a výskume a ktoré jej obsahy sa ukazujú pre vedu a prax ako dôležité.Zobrazit text