6/2022

Pracovní podmínky

V procese skvalitňovania služieb je v centre pozornosti predovšetkým klient. Sociálny pracovník býva naopak často v úzadí, aj napriek tomu, že je rozhodujúcim činiteľom v tomto procese. Zobrazit text

The main objective was to convey the empirical experiences of social workers in municipalities with so-called “chronic clients” as well as to share the opinions and suggestions of interviewed social workers on solving the most common problems and dilemmas when working with these clients. Zobrazit text