6/2022

Pracovní podmínky

V procese skvalitňovania služieb je v centre pozornosti predovšetkým klient. Sociálny pracovník býva naopak často v úzadí, aj napriek tomu, že je rozhodujúcim činiteľom v tomto procese. Preto si mnoho organizácií uvedomilo, že well-being pracovníka je dôležitý pre úspech celej organizácie.Zobrazit text

Politická praxe je neoddělitelnou součástí sociální práce jako specifické pomáhající profese,n icméně v českém kontextu se tato oblast jeví méně etablovaná. Cílem studie je zodpovědět otázky: Zda považují sociální pracovníci politickou praxi za součást své profese, zda se zapojují do ovlivňování systémových změn, a pokud ne, tak z jakých důvodů.Zobrazit text