Absolvenka VOŠ, obor sociální pedagogika

Letošní rok jsem absolvovala VOŠ pedagogickou a sociální, obor sociální pedagogika. Hledám zaměstnání na plný úvazek. Jsem ochotná se za prací i stěhovat.

V průběhu studia jsem absolvovala více než 400 hodin praxe v různých organizacích. K této školní praxi jsem byla se Svazem tělesně postižených v ČR, o. s. na táboře jako oddílový vedoucí. Při studiu jsem se zúčastnila stáže ve Velké Británii s názvem „People on the edge of society“. Z mých zkušeností je patrné, že jsem otevřená pracovat s jakoukoliv skupinou klientů. Ráda se učím novým věcem a nebráním se jakékoliv práci, která bude rozvíjet mou osobnost.

Pokud by to vyžadovala moje pracovní pozice, jsem ochotna si dále zvyšovat, případně rozšiřovat svou kvalifikaci.

e-mail: lenka.marketa.dosoudilova@centrum.cz
web: http://www.socialniprace.cz/encyklopedie