Jaká je historie Světového dne porozumění autismu?

2. dubna je Světový den porozumění autismu. Připomínáme si ho každý rok i v České republice. Víme však, jaká je historie tohoto dne? 

Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, kterým se organizace Spojených národů rozhodla věnovat v rámci tématů spojených se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu vzešel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii, lepší podmínky a možnosti vzdělávání.  

Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni povědomí o autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a včasnou intervenci. Dále upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.

První Světový den porozumění autismu byl poté stanoven na 2. duben roku 2008. 

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, spolky apod. 

Od roku 2012 se Světový den porozumění autismu také tradičně pojí s tématem, které upozorňuje na dílčí specifika života lidí na spektru. Tématem pro letošní rok je Začlenění na pracovišti: výzvy a příležitosti v postpandemickém světě. Právě pandemie nemoci COVID-19 již podruhé zasáhne do konání Světového dne porozumění autismu, a tak se mnohé z tradičních osvětových akcí, jako jsou konference, přednášky, workshopy a další, opět přesouvají do online prostoru. Chybět nebudou také modře rozsvícené budovy po celém světě. 

V České republice je tento den také prvním dnem celoroční osvětové kampaně Porozumět autismu Národního ústavu pro autismus, z. ú. (NAUTIS). Letošní kampaň nese název Jiný, než kdo?! Vychází z autorské inscenace divadelního souboru lidí s autismem Dr.amAS. Inscenace se snaží poukazovat na mýty, které panují o lidech s autismem a které v povědomí udržují převážně lidé bez autismu. Název dala inscenaci odpověď jednoho z herců, který na otázku: „Kdy sis poprvé uvědomil, že jsi jiný?“ odpověděl: „Jiný? Jiný, než kdo?!“ Autorem grafické podoby kampaně je ilustrátor Lukáš Urbánek.

Linda Skarlandtová,
koordinátorka PR a osvěty, Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)

Použitá literatura a zdroje

Wikipedia contributors. (2021, 4. března). World Autism Awareness Day. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Autism_Awareness_Day&oldid=1009888295

National Today. (n.d.). World Autism Awareness Day – April 2, 2021. In nationaltoday.com. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://nationaltoday.com/world-autism-awareness-day/

Firstpost (n.d.). World Autism Awareness Day 2020: Significance, history and important facts. In  firstpost.com. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://www.firstpost.com/india/world-autism-awareness-day-2020-significance-history-and-important-facts-8218771.html

United Nations (n.d.). World Autism Awareness Day 2 April – Background. In un.org. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://www.un.org/en/observances/autism-day/background

Autism Europe. (n.d.). World Autism Awareness Day. In autismeurope.org. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://www.autismeurope.org/what-we-do/world-autism-awareness-day/

Time and date. (n.d.). World Autism Awareness Day. In timeanddate.com. Použito 26. března 2021. Dostupné z:  https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-autism-awareness-day

United Nations. (2008, 2. dubna). United Nations marks first world autism awareness day today. In un.org. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://www.un.org/press/en/2008/note6138.doc.htm

Twinkl. (n.d.). World Autism Awareness Day. In twinkl.ae. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://www.twinkl.ae/event/world-autism-awareness-day-2021

Knapik, P.B. (2020, 2. května). World Autism Awareness Day. In asperit.org. Použito 26. března 2021. Dostupné z: https://asperit.org/en/aktualnosci/world-autism-awarness-day/