Týden sociálních služeb vyvrcholil XII. kongresem poskytovatelů sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR pořádá v rámci Týdne sociálních služeb ČR, který vyhlašuje tradičně spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a v letošním roce připadl na 4. až 10. října, výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. Letos se konal již podvanácté, a to 7. a 8. října. Jako každý rok tak i letos se sjela celá řada zajímavých hostů a řečníků, kteří po téměř dvouleté odmlce způsobené koronavirem, mohli diskutovat na aktuální témata, jež hýbají světem sociálních služeb, a o problémech, kterým musí poskytovatelé čelit nejen kvůli pandemii covidu-19.

Prvním kongresovým dnem provázela moderátorská dvojice prezident APSS ČR Jiří Horecký a předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR a ředitelka Domova pro seniory Pohoda Andrea Tajanovská. Po úvodním slovu usedl do pomyslného obývacího pokoje, který vznikl na pódiu Hotelu Palcát, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a senátor Parlamentu ČR Jaroslav Větrovský. Mezi dalšími hosty byli například poslankyně Poslanecké sněmovny PČR Jana Pastuchová, zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek či herečka Lilian Malkina, která spolupracovala s Institutem vzdělávání APSS ČR na vzdělávacích filmech k novému kurzu Virtuální realita – péče o klienta.

V rámci dopoledního programu vyhlásili hejtman Vítězslav Schrek spolu s prezidentem Jiřím Horeckým Cenu inovace v sociálních službách, kterou organizuje a vyhlašuje APSS ČR spolu s 13 kraji. Jejím cílem je ocenit nejlepší řešení a příklady dobré praxe v České republice, a to na úrovni krajů a poskytovatelů sociálních služeb.

Součástí odpoledního programu byly odborné přednášky. Jako první vystoupila socioložka a výzkumná pracovnice Lucie Vidovićová (Nebát se stárnutí a budoucnosti? aneb Mýty a pověry o tom, co nás čeká a nemine v oblasti demografie, společnosti a technologií), dále psychiatr, pedagog, spisovatel a český řeckokatolický kněz Jaroslav Maxmilián Kašparů (Stárnutí populace a pět chorob současné rodiny) a první den zakončil psychiatr, překladatel a spisovatel Jan Cimický (Jak jsem je poznal – povídání o vzácných osobnostech). 

Přelomem dvou kongresových dní byl slavnostní galavečer, kterým provázel Aleš Cibulka. V rámci oficiálního programu byly předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách, diplomy Certifikovaný manažer v sociálních službách a uděleny byly i známky Umíme to s demencí za systematické vzdělávání zaměstnanců. Dalším bodem večera byl křest knihy Management a kvalita sociálních služeb, kterou vydala Asociace v loňském roce a kvůli koronaviru neměla možnost publikaci veřejně představit.

Jako každý rok i letos byla udělena Cena APSS ČR za přínos v sociálních službách. Pro ocenění si za vřelého potlesku došel právník Asociace, lektor Institutu vzdělávání a člen redakční rady časopisu Sociální služby Vladimír Hort.

Páteční kongresový program byl rozdělen do odborných sekcí, aby si každý účastník mohl vybrat dle svého zaměření a dle svých preferencí. Jednalo se o sekce ekonomicko-provozní, sociální a zdravotní. V pátek tak mohli účastníci vyslechnout od mnoha profesionálů ještě větší množství přednášek na rozmanitá témata, například Provozní controlling v sociálních službách, Kvalita v sociálních službách, Online sociální práce v době pandemie koronaviru, (Ne)dodržování úmluvy o právech osob s postižením v praxi či Péče o duši klientů pobytových sociálních služeb. Z témat si tedy mohl vybrat pracovník každé pozice.

Záštitu nad kongresem převzali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, Ministerstvo práce a sociálních věcí a starosta města Tábor Štěpán Pavlík.

Petra Cibulková,
tisková mluvčí APSS ČR