Sociální pracovnice – VŠ obor sociální práce a sociální péče, magisterské studium

Absolventka magisterského oboru Sociální práce a sociální péče hledá práci v Praze. Bakalářská práce zaměřena na drovou problematiku + navíc ke studiu certifikátový program Prevence sociálně patologických jevů na ZŠ a SŠ. Diplomová práce věnována tématu úřadů práce. V rámci studia dobrovolnictví ve vyloučených lokalitách, různorodé praxe.

e-mail: sonajiroutova@seznam.cz
web: http://www.socialniprace.cz/encyklopedie