Sociální pracovnice- VŠ obor soc. práce, Jihlava, Třebíč

Ukončené Bc. studium sociální práce na UK Praha. Praxe v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, s osobami se zrakovým postižením, s lidmi na vozíčku, s romským etnikem a terénní práce a sociální rehablitace ve vyloučených lokalitách. Hledám práci v těchto oblastech a to v Jihlavě a okolí, popř. v Třebíči.

e-mail: lib.bou@seznam.cz
web: index.php?sekce=51