Jak nalézt svůj pevný bod v tekuté době? Tipy pro skupinové kariérové poradenství

Jak se nenechat smést proudem změn, zachovat si svou integritu a vědomí vlastní hodnoty v době, kterou polský sociolog Zykmunt Bauman pro její neustálou proměnlivost nazval tekutou? Tradiční povolání zanikají a rázem se objevují nová, starý svět jasných hranic, pevných forem a jistot se rozpouští, ale nový se zatím ještě nezrodil. Jsme přímými účastníky chaosu, kdy změna je naše jediná jistota a kdy mobilita, flexibilita a kreativita patří do základní výbavy každého, kdo chce v této době přežít. Pro naše klienty, matky na mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané je tato situace ještě o něco náročnější. Po dlouhé pracovní pauze se při plánování návratu do zaměstnání mnohdy cítí nejistí. Svět práce se za tu dobu proměnil, zaměstnavatel může mít jiné požadavky či pracovní místo mezitím zaniklo. Nová životní situace sebou také často nese proměnu hodnot a potřeb. A jak z tohoto zdánlivě bludného kruhu najít cestu? V rámci individuálního kariérového poradenství i skupinových kurzů zaměřených na kariérové poradenství se nám kromě aktivit zaměřených na rozvoj kompetencí, podporu sebevědomí a práce s vizí, velmi osvědčila také práce s myslí. Proč je tak důležitá a jak s její pomocí motivovat lidi v tíživé životní situaci se dozvíte v následujících řádcích.
 
Jak na negativní myšlenky a vnitřního kritika
 
Naši klienti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo strávili několik let na mateřské dovolené, mívají často pocit, že musí začínat od nuly, jejich sebevědomí je pochroumané, nevěří, že by mohli znovu naskočit do rozjetého vlaku a zapojit se do pracovního života. Často se už nemají kam vrátit, anebo se rozhodli pro změnu (např. matky na rodičovské dovolené chtějí skloubit péči o dítě se zaměstnáním, původní profese je již nenaplňuje), dlouhodobě nezaměstnaní se často potýkají se ztrátou kvalifikace a kontaktů, případně i dalšími omezeními, které jim brání původní profesi vykonávat. Hledají opět sami sebe, anebo už tuší, kam dál, ale neví, jak svou představu zrealizovat. Jejich mysl jim našeptává, jak je to těžké, nebo dokonce nemožné. 
 
A jak tedy naše klienty podpořit, aby dokázali najít oporu sami v sobě v situaci plné změn a nejistoty? Zjistili jsme, že celou naši práci významně posune, když ze všeho nejdřív začneme pracovat s jejich myslí. Proč? Zklidněná mysl totiž nespotřebovává naši energii, nevytváří katastrofické scénáře, neopakuje často nepříjemná slova, která jsme slýchali v dětství… Umožňuje nám prožít přítomný okamžik a neutíkat k minulým křivdám, ani k obavám z budoucnosti. Zní to jako pohádka, ale je to možné. Mysl je totiž výborný sluha, ale velice špatný pán. Proto je lepší mít ji na své straně. To ovšem vyžaduje určitou práci a čas.
 
Můžeme přečíst stovky knížek o tom, jak získat zpět svou rovnováhu a klidnou mysl. Dokud ale nezačneme s vlastní praxí, je to jako bychom lízali zmrzlinu přes igelit. Proto věnujeme při práci s klienty většinu času prožitkovým a sebezkušenostním cvičením. Malá ukázka z praxe. Představte si následující situaci: Jste v kuchyni, jdete ke stolu, na kterém leží citrón a vedle něj prkénko a nůž. Vezmete citrón, položíte ho na prkénko a rozkrojíte ho. Polovinu citrónu si pak nakapete do pusy. Jaké to bylo? Pocítili jste kyselost v ústech? Začaly se vám sbíhat sliny? Není divu. Náš mozek totiž nerozlišuje mezi představou a skutečností. V obou případech spustí odpovídající tělesné reakce. V tom spočívá past a zároveň i ohromná síla naší mysli. Podle toho, jak s ní dokážeme pracovat. Buď se necháme strhnout proudem myšlenek, které často jen přiživují naše strachy a obavy, anebo ji využijeme ve svůj prospěch pomocí vědomě volených představ.
 
Už samotné slovo “představa” vypovídá o povaze tohoto pojmu. Je to něco, co je “před stavem” ve světě hmoty. Nikoho nepřekvapí, že stavbě domu předchází projekt, podrobný plán a představa, jak by měl vypadat. Stejné je to s našimi činy. Každému našemu skutku předchází naše představy a myšlenky, jak vědomé, tak i ty nevědomé. V tom tkví síla naší mysli. Pokud budeme své myšlenky a zároveň i slova volit vědomě, můžeme proměnit naši realitu velice zásadním způsobem. Vyžaduje to ovšem naši pozornost a chuť měnit naučené věty, které říkáme zcela automaticky. “To nezvládnu.” “To bude zas den.” “Tohle se nikdy nenaučím.” “Já jsem tak nemožná.” Znáte to? Jaké scénáře si to připravujeme? Zkuste si tyto věty formulovat pozitivně. Jaký pocit se při jejich vyslovení ukotví ve vašem těle? A představte si, že to říkáte každý den. “To, co opakujeme, tím se stáváme.”, říká indický Swámí Dr. Omanand. Naše klienty tak v rámci individuálního i skupinového kariérového poradenství motivujeme, aby své negativní věty přeformulovali. Když si začneme všímat svých myšlenek a následně i svých slov, zjistíme, kolik kontraproduktivních programů si denně vkládáme do hlavy. Myšlenky typu „tohle určitě nezvládnu“, „nejsem dost dobrá“ či „stejně nic nemá cenu“ hledání nového zaměstnání rozhodně neulehčují. A právě proto se nám při práci s klienty zaměření pozornosti na práci s myslí velmi osvědčilo.
 
Kam jde naše pozornost, tam jde energie
 
Ještě jeden praktický příklad, který vítají zejména ženy. Co se s největší pravděpodobností stane, když na dítě, které leze na strom, voláte: “Nelez tam. Spadneš!”? A teď si představte, že na to samé dítě voláte: “Drž se pevně! Lez jen blízko kmene, kde jsou silné větve!” Cítíte ten rozdíl? Velice často svou pozornost zaměřujeme na to, co nechceme, místo toho, abychom ji zaměřovali na to, co chceme. A podle toho pak vypadá i náš život. Protože, kam jde naše pozornost, tam jde naše energie. Své klienty proto vedeme ke změně úhlu pohledu. A změny v životě pak na sebe nenechávají dlouho čekat. Jistou proměnu lze pozorovat téměř hned. Klienti, kteří se cítili uvízlí v neřešitelné situaci, se začnou usmívat, odcházejí s pocitem, že mohou běh věcí změnit, že mají sílu a chuť ho změnit. Energie a odhodlání je totiž základní předpoklad k tomu, aby mohli změny ve svém životě realizovat. Zkuste to se svými klienty také. Dovolit si myslet na to, co opravdu chceme, je často velice úlevné.
 
Vezměme na pomoc emoce
 
A ještě jedna věc, kterou je třeba při práci s myslí zdůraznit. Všechny představy, které chceme v našem životě zhmotnit, je třeba plně prožít. Nestačí je jen suše odříkat nebo je nechat bez zájmu proletět hlavou. Je třeba jim opravdu věřit a posílit je tím, že si je představíme jako by se už staly. Se všemi barvami, chutěmi, vůněmi, zvuky… Probudíme tak emoce, které sídlí ve starší části našeho mozku a které nás na rozdíl od racionálního myšlení vedou přímo k akci. Jak na to? Vyzvěte své klienty, aby si představili tři možné scénáře své budoucnosti, kterou si přejí. Pokaždé se doptávejte na detaily. “Kde jste?” “Co děláte?” “Jak to tam vypadá?” “Je tam někdo s Vámi?” “Jak se cítíte?” “Co vidíte?” “Co ještě vidíte?” Nechte je, ať si představí kompletní živý obraz, ať se v něm pohybují a prozkoumají ho, jak nejlépe dovedou. Tento intenzivní prožitek v těle klienty často doslova nakopne podniknout určité kroky k jeho uskutečnění. Zároveň si přitom mohou uvědomit důležité detaily toho, co doopravdy chtějí, anebo nechtějí. Často zjistí, že něco, na čem lpěli, není tak důležité, a naopak že neviděli něco, co mají na dosah ruky.
 
Klidná mysl v kariérovém poradenství
 
Pokud jsme ukotvení sami v sobě, naše mysl s námi nesmýká od jednoho katastrofického scénáře k druhému, ani nás nekoupe v kádích smutku nad ztracenými roky života. Jsme uvnitř pevní a nenecháme se změnami ve společnosti ani v osobním či pracovním životě tak snadno rozhodit. Náš vnitřní klid a víra ve vlastní schopnosti nám dává sílu, vytváří prostor pro kreativitu a nové nápady, které by k nám těžko přišly, pokud bychom byli jen uzlíček strachu. Práce s myslí se nám v kariérovém poradenství vyplácí. Klienti, kteří si zvědomí své myšlenkové vzorce a zároveň přijmou zodpovědnost za své myšlenky i pocity, snáze přistupují ke svému životu jako jeho tvůrci. A snáze pak i nacházejí řešení, ocitnou-li se na osobní či pracovní křižovatce. 
 
Kromě práce s myslí se věnujeme i mapování silných stránek klientů. Díky kreativním a prožitkovým technikám si sami přicházejí na to, v čem jsou dobří, co je doopravdy baví a čemu by se chtěli dál věnovat. Pomáháme jim ujasnit si vizi jejich dalšího směřování, ať už v pracovním či soukromém životě. A aby nezůstalo jen u slov, pomáháme jim připravit funkční akční plán, který vede krok po kroku k naplnění jejich vize. Práce s myslí klientům velmi pomáhá v procesu tzv. empowermentu (zmocňování), tedy v nabývání své vlastní síly a přejímání svého života do vlastních rukou. Všem, kteří pracují s lidmi v tíživé životní situaci můžeme práci s myslí doporučit jako velice silný a podpůrný nástroj. Způsobů práce s myslí je celá řada, od relaxace přes imaginace, meditace, pozitivní myšlení až třeba po mindfulness. Vyberte si, který je vám nejbližší, anebo je různě kombinujte. 
 
Martina Švarcová,
EKS, z.s., www.ekskurzy.cz
 
 
Kurzy skupinového kariérového poradenství probíhají v rámci projektu “Hledejme po-volání”, který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.