Chceme mít svůj hlas

Když jsem byl na ulici a nevěděl, kde budu spát, co budu jíst ani kde budu zítra, nikdo mi nedokázal poradit. Až jednou, to už jsem byl ubytován v azylovém domě, přišla děvčata z Fakulty SOS v Ostravě s nabídkou hrát divadlo UTLAČOVANÝCH a ukázat lidem, jak se mají lidé bez domova.

Začal jsem hrát divadlo o lidech bez domova.

Jednoho dne jsem dostal nabídku na spolupráci s Platformou pro sociální bydlení, a to na úpravách připravovaného zákona o lidech bez domova. Přijal jsem ji, jelikož jsem v tom viděl možnost změnit život lidí bez domova na život lidí S DOMOVEM. Jsme taky jenom lidi a chceme, aby ostatní s námi jednali jako s lidmi, i když nemáme střechu nad hlavou.

Co pro mě znamená mít domov? Je to místo, kam se budu rád vracet a kde se budu cítit v bezpečí, odkud mě nikdo nevyžene a nebude na mě pršet. Místo, kde budu mít možnost se vzdělávat, mít práci, spolupracovat na různých úrovních a v neposlední řadě budu v teple svého domova, kde budu žít důstojně, a to i s dluhy.

Chci mít právo na bydlení a chci, aby bydlení bylo dosažitelné pro každého bez rozdílu. Chci mít možnost se vzdělávat, mít práci, spolupracovat na různých úrovních a chci mít prostor pro vyjádření svých zájmů a potřeb v teple svého domova. Určitě nejen já chci mít svůj hlas a chci se podílet se na tvorbě zákonů, které se mě týkají. A to jako platný zástupce a ne jako host. Chci mít možnost zapojovat se do různých aktivit týkajících se problematiky bezdomovectví a také chci zapojit co nejvíce lidí žijících v bytové nouzi. V neposlední řadě chci mít prostor pro vyjádření svých zájmů a potřeb.

Mým cílem je, aby bylo dosaženo lepšího přístupu k lidem bez domova. Chci zkvalitnění práce s námi. Chci, aby se veřejnost dozvěděla o nás víc – o tom, jak se žije na ulici.

Komunikace o jednotlivých problémech by měla být otevřená, což spočívá v komunikaci s námi jako s lidmi.

Já a další lidi žijící v bytové nouzi cítíme rozhořčení a zklamání, že se naše situace a přístup kompetentních nezlepšuje a že je nás čím dál tím víc. V našem společném zájmu je, aby to tak nebylo, proto se chceme spolupodílet na řešení naší situace. Já a všichni lidi bez domova, co znám, chceme být rovnocennými ve společnosti. Chceme, aby naše základní lidská práva a svobody nebyly porušovány. Chceme mít svůj hlas!

Miloš Neubauer,
člověk bez domova