3

23.9.2020 publicistika
Klíčová slova: dluh, dluhová past, dluhová poradna, exekutor, finance, splátky,

Příběh s pozitivním koncem Paní Jana se obrátila na Dluhovou poradnu Pobočky Diakonie Církve bratrské v Kladně v létě roku 2014 s tím, že by potřebovala pomoc vyřešit svoje nemalé finanční závazky. V této době jsme teprve začínali realizovat pomoc lidem, kteří jsou zatíženi dluhy a spustili jsme v rámci naší organizace projekt s názvem „Nebýt otrokem dluhů“. Paní Jana byla jedna z prvních klientek, kterým jsme podávali návrh na povolení oddlužení k soudu, a také jedna z prvních, která celým náročným procesem oddlužení prošla a dokončila ho; v jejím případě se to stalo v dubnu 2020. Příběh paní Jany a to, proč do jejího života vstoupily dluhy, je v některých aspektech jiný než u příběhů dalšíchZobrazit text

23.9.2020 publicistika
Klíčová slova: demence, duševní onemocnění, pečující osoba, respitní péče, rodina, senior,

U klientů s demencí je možné předpokládat postupné zhoršování jejich psychického i fyzického stavu. Napravit či zvrátit úbytek kognitivních funkcí je rovněž nemožné. Nicméně je vhodné pracovat na zachování dosavadních schopností a dovedností. To se nejlépe daří při pobytu v domácím prostředí.  U této cílové skupiny je komunikace s rodinou klíčová, jelikož většinou jsou to blízcí příbuzní, kteří v domácím prostření zajišťují péči. Oni jsou často také prostředníky pro komunikaci s klientem. Oni klienta znali již před touto nemocí, vědí, co mu vadí a co mu dělá radost. Na jejich bedrech spočívá péče o klienta, který má v pozdních stádiích nemoci omezenou schopnost vyjádřit své potřeby.Zobrazit text

21.9.2020 publicistika
Klíčová slova: azylový dům, individuální plán, rodiny s dětmi, sociální bydlení, syndrom otáčivých dveří, zneužívání péče,

Případ s dobrým koncem Paní Marie se přistěhovala do azylového domu (dále jen AD) s dcerou Celestýnou (8 let) z penzionu, kde bydlela se svým přítelem Jiřím, otcem dítěte. Rodina neměla finanční prostředky na kauci na byt, a proto bydleli v penzionu, ze kterého se museli odstěhovat kvůli vysoké ceně za ubytování. Pan Jiří bydlel u známého, protože měli psy, kteří do AD nesmí, dojížděl za prací bez smlouvy do jiné obce. Klientka vykonávala brigádně pomocné práce (pracovala také bez smlouvy) v jiném městě, než ve kterém je AD. Dcera Celestýna se narodila v Nizozemí, kde její rodiče pracovali; v době nástupu Marie do AD neměla dcera vyřízený český rodný list,Zobrazit text

21.9.2020 publicistika
Klíčová slova: kurátor, OSPOD, sociálně-právní ochrana dětí, střídavá péče, ústavní výchova,

Případ s uspokojivým vyústěním Rodiče po čtyřměsíční známosti spolu začali bydlet a po třech letech uzavřeli manželství. Po prvním roce manželství se narodila dcera Ema. Před narozením dcery matka jednou potratila. Dle matky docházelo mezi rodiči asi po dvou letech od narození dcery k neshodám. Rodiče toužili mít další dítě, matka dvakrát potratila. Matka otci dávala najevo svou nespokojenost v manželství od února 2012. Otec se snažil udržet manželství, začal navštěvovat odborné poradenské zařízení. Matka tam šla jednou, a usoudila, že to pro ni nemá význam. Rodiče spolu nedostatečně komunikovali, nesdíleli spolu vzájemné starosti. Matka se bála otci sdělit své pocity. Pro otce bylo překvapením, žeZobrazit text

17.9.2020 publicistika
Klíčová slova: pečovatelská služba, pomoc, poradenství, rodina, stáří,

Případ s dobrým koncem V červenci 2017 nás oslovil pan Novák, kterému se vrátila maminka (72 let) domů z nemocnice po amputaci levé dolní končetiny. Paní Nováková bydlí sama v panelákové garsonce ve 3. patře bez výtahu. Syn bydlí s rodinou ve městě vzdáleném 50 km od bydliště maminky. Paní Nováková se odmítla k synovi přestěhovat, chtěla zůstat doma. Syn takto dojížděl 14 dní každý den ráno a večer, aby mamince pomohl. Už je z dojíždění a péče o maminku vyčerpaný. První setkání proběhlo v kanceláři koordinátorky pečovatelské služby. Synovi bylo vysvětleno fungování pečovatelské služby, včetně možnosti zajistit nepojistné dávky pro maminku – příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a průkaz ZTP/P.Zobrazit text

11.9.2020 publicistika
Klíčová slova: intervence, klub, kurátor, nízkoprahové zařízení, OSPOD, prevence, volný čas,

Případ s dobrým výsledkem Filipovi je třináct let. Do jednoho z pražských Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) začal docházet na výchovné skupiny, které jsou nadstavbovou službou, které zařízení nabízí. Do skupin byl doporučen metodičkou prevence, která působí na základní škole, kam Filip čerstvě přestoupil. Důvodem jeho přestupu byly problémy v třídním kolektivu, které eskalovaly v agresivní chování Filipa vůči jeho spolužákům. Podle informací ze školy není jasné, zdali byl Filip primárním agresorem, nebo se dostal do role oběti a pouze se bránil. V každém případě se stalo zvládání konfliktů s vrstevníky zakázkou, na které měl Filip v rámci preventivně výchovných skupin dlouhodobě pracovat. KroměZobrazit text

8.9.2020 publicistika
Klíčová slova: individuální plánování, lidé s duševním onemocněním, sociální rehabilitace, tréninková kavárna, zotavení,

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

1.9.2020 publicistika
Klíčová slova: akutní příjem, lidé bez domova, nemocnice, péče, všeobecná sestra, zdravotně sociální pracovník,

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text

4.8.2020 publicistika
Klíčová slova: dobrá praxe, mediace, péče o dítě, práva a vývoj dítěte, rodičovské kompetence, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

Případ, který se vyvíjí dobře Jedenáctiletá Katka měla po rozhodnutí soudu přejít do péče otce. Matka přechodu bránila a manipulovala Katku proti otci. Katka díky tomu po sebevražedném pokusu skončila v psychiatrické léčebně a následně v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Rodiče jsou rozvedení, nevycházejí spolu. Spory začaly rok před rozvodem, od kterého již uběhl jeden rok. Soudně byla nařízena střídavá péče, kterou matka nedodržovala, styk otci téměř neumožňovala. Katku a jejího bratra proti otci výrazně manipulovala, zejména Katku, která si k otci vytvořila velmi negativní vztah. Následně u ní byl prokázán „syndrom zavrženého rodiče“. Na základě znaleckých posudků rozhodl soud o svěření dětíZobrazit text

16.7.2020 publicistika
Klíčová slova: hospitalizace, lidé s duševním onemocněním, následná péče,

Psychiatrická nemocnice v Opavě zřídila Službu následné péče v roce 2018. Jde o pobytovou sociální službu s kapacitou 11 osob, v níž klienta doprovázíme při jeho bezpečném přechodu z nemocničního prostředí do otevřeného světa. Za dva a půl roku prošlo naším zařízením téměř čtyřicet dospělých s chronickým duševním onemocněním, a proto si dovolíme předestřít náš náhled na úskalí a benefity sociální služby, která se rozkračuje na zdravotně sociálním pomezí. Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu. Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa Heslo Pamatovat si mne Zapomněli jste heslo? Nemáte předplatné? Objednejte si ho. Chci předplatnéZobrazit text