Ohlédnutí za pandemií optikou telefonické krizové pomoci

Linka důvěry, dle § 55 zákona 108/2006 Sb. sociální služba telefonické krizové pomoci (nyní poskytována i dalšími distančními způsoby – např. chat), může být lakmusovým papírkem aktuálních stavů společnosti. Myslíme tím, aktuálních stavů ve spojitosti s obtížemi, které lidé řeší, tématy, které rezonují, a především situacemi a okolnostmi, které přivádějí lidi do náročných až krizových situací. Jak se tedy proměnily kontakty a kontaktující v posledních měsících, které následovaly po pandemii? Tímto článkem bychom vám rádi přiblížili naše postřehy týkající se dopadu pandemie na duševní zdraví.

Modrá linka, z.s., svou činnost na poli telefonické pomoci zahájila v roce 1994, a podíváme-li se do statistiky na kontakty, vidíme, že se témata během těchto let dají rozdělit do základních kategorií:

  • Obtíže se sebou samým, s přijetím sebe, přijetím jinakosti, hledání vlastní identity, ztráta či hledání smyslu života, smyslu vlastního konání či vnějších okolností. Častým tématem je také osamění, samota. 
  • Vztahové problémy týkající se rodiny a rodinných vztahů (především děti vs. rodiče)
  • Vztahové problémy partnerské, které se týkají rozchodů, nebo naopak hledání partnerů či nevhodných partnerských soužití, nevěr a neshod.
  • Vztahové problémy mezi vrstevníky či širším sociálním okolím – např. obtížné navazování kontaktů, nepochopení vztahových souvislostí a situací, vyhrocené vztahy, ostrakismus, šikana, podvodné jednání.
  • Nečekaná traumatizující událost – většinou týkající se ztráty, a to jak ztráty blízké osoby v důsledku úmrtí, ale také ztráty zdraví, ztráty příležitostí a možností, pocitu bezpečí, jistot ve smyslu materiálních, ale také psychických.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné