Co nás naučila pandemie 

Od roku 2020 se do diskurzu sociální práce dostává téma Covid-19, téma pandemie a také protiepidemických opatření. Do daného okamžiku věc nevídaná. Díky podpoře mnoha organizací, například Technologické agentury České republiky (dále TAČR), máme možnost průběžně a také retrospektivně reflektovat, jak konkrétně se téma pandemie usídlilo právě v diskurzu sociální práce. Jak hovoříme o pandemii v sociální práci? Tento text se zaměřuje na tu část tématu, kterou nabízí výsledky výzkumu krizového řízení v pobytových zařízeních pro seniory v období platnosti protiepidemických opatření. Nabízí retrospektivní pohled pracovníků vybraného zařízení a uživatelů služeb v tomto zařízení ve vztahu k tomu, co nás pandemie naučila. 

Co jsme zjišťovali a jak 

Odborný tým složený ze sociálních pracovníků s akademickým backgroundem a odborníků v pozici tzv. aplikačního garanta, se kterým vysokoškolské pracoviště dlouhodobě spolupracuje na bázi studentských praxí a stáží, vstoupil do prostoru individuálních reflexí zkušenosti pandemie při výkonu sociální práce a zajištění sociální služby v kvalitě, kterou požaduje legislativa a vnitřní směrnice zařízení. Postupovali jsme kvalitativním způsobem, zjišťovali data v otevřených rozhovorech, zapisovali doslovné přepisy a vytvořili tematické kódy. Naším cílem bylo v této fázi zjistit, jak celou situaci prožívali jak pracovníci na všech úrovních řízení včetně přímé péče (zde máme na mysli sebe-řízení ve vztahu ke kvalitě poskytované služby), tak uživatelé služeb. Nepodařilo se nám do výzkumu zapojit externí spolupracovníky, veřejnost a rodinné příslušníky seniorů – uživatelů služeb. Výsledky této části prezentují akademické texty, které byly publikovány v letech 2021 a 2022 v českém a anglickém jazyce. 

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné