Netolismus jako dopad pandemie na děti a mladistvé

Pandemie Covid-19 s sebou přinesla změny do běžného života, u mnohých v podobě déle stráveného času na internetu, ať už kvůli práci, studiu, pro zaplnění volného času či udržení sociálních kontaktů, což přispělo k rozšíření internetu i do rodin, které od něj byly dříve distancovány. Nabízí se otázka, zda tyto změny vedly k vyšší prevalenci závislosti na internetu a zda je možné vymezit skupinu náchylnější k této závislosti.

Netolismus a jeho sociální dopady

Závislost na internetu, označována jako “netolismus”, se klasifikuje jako nelátková, behaviorální, nechemická či nedrogová závislost (Státní zdravotní ústav, www.nzip.cz), konkrétně se jedná o používání internetu, které s sebou do života jedince přináší psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace (Beard a Wolf, 2001). Podobně jako u většiny jiných typů závislostí můžeme pozorovat zhoršení mezilidských vztahů (úzkost ve vztazích a neschopnost řešit problémy), špatnou organizaci času (nepravidelnost v jídle, nedostatek spánku), horší školní prospěch nebo soustředění na práci, vyšší riziko zneužívání drog a poruchy paměti (Státní zdravotní ústav, www.nzip.cz).

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné