Posouzení zrakových funkcí dítěte jako součást služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením