Supervize jako součást zaškolovacího procesu poradkyň rané péče

Supervize jako součást zaškolovacího procesu poradkyň rané péče

Vybrat vhodnou osobu na pozici poradkyně rané péče není lehký úkol, neboť již při výběrovém řízení jsou kladeny vysoké nároky na vzdělání, odborné znalosti, osobnostní předpoklady, flexibilitu či praxi. Poradkyně rané péče se pohybuje na pomezí více oborů – sociální práce, psychologie, speciální pedagogiky a medicíny. Pracuje s rodinou v tíživé sociální situaci, orientuje se v možnostech rozvoje psychomotorického vývoje dítěte, potřebuje rozumět specifikům zdravotních obtíží.

Péče o poradenské pracovníky ve Společnosti pro ranou péči, jejich profesní rozvoj a osobnostní stabilitu je vzhledem k charakteru služby pro její kvalitu zásadní. Supervizi v různých formách považujeme za důležitou součást zaškolovacího procesu. Jedná se o investici, která se následně odráží v kvalitě poskytovaných služeb.

Zatěžkávací první rok

Faktická doba pro získání zkušenosti ve většině oblastí práce s rodinou s dítětem se zdravotním postižením a vytvoření vlastního způsobu práce je přibližně jeden rok. Dobrá praxe ukazuje, že je vhodné poradkyni v průběhu prvního roku cíleně podporovat v aktivní účasti na akcích spojených s reflexí práce a vzájemným sdílením (porady k rodinám, kazuistiky, odborné porady, intervize, supervize). V tomto období se v praxi setká s většinou situací, které s profesí souvisejí, a může lépe vyhodnotit oblasti, v nichž se potřebuje rozvíjet.

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné