Analýza sociálních služeb v Jihlavě ve vztahu k integraci imigrantů

Jana Horská

Medailon autorů:

Mgr. Jana Horská, Ph.D., vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tam také v roce 2005 a 2006 pracovala jako akademický pracovník. V současné době je na rodičovské dovolené a spolupracuje s Centrem multikulturního vzdělávání v Jihlavě. Integrací imigrantů z pohledu sociální práce se zabývá od roku 2003.

Anotace:

Integrace imigrantů do české společnosti je velmi aktuálním tématem. Článek popisuje výzkum, který proběhl v březnu 2007 v Jihlavě. Byla jím zjišťována úroveň a nabídka sociálních služeb zaměřených na integraci imigrantů. Vzešly z něj návrhy, jak situaci integrace cizinců vylepšovat. Článek také přináší ukázku několika konkrétních analytických nástrojů, jež byly v jihlavském výzkumu použity.

s. 105–119