Ekonomická efektivnost poskytování sociálních služeb a jednání řadových pracovníků

Martin Žižlavský

Medailon autora:

Mgr. Martin Žižlavský pracuje jako asistent na FSS MU v Brně. Vyučuje metodologii sociálně- vědního výzkumu a ekonomiku sociálního státu. Jeho výzkumné aktivity se zaměřují na institucionální a organizační podmínky uskutečnění evropské strategie zaměstnanosti v České republice a dále na pobídkovost českého daňového systému a systému sociálních dávek na nezaměstnané, zejména s ohledem na hospodaření jejich domácností s financemi.

Abstrakt:

Autor v článku pojednává o rozhodujícím vlivu řadových pracovníků organizací sociálních služeb na ekonomickou efektivnost poskytování sociálních služeb. Totiž relativně velká volnost jednání otevírá značný prostor pro jejich vlastní pojetí efektivního nakládání se zdroji organizace sociálních služeb, které se může odlišovat od pojetí ekonomické efektivnosti, tak jak jej chápe ekonomická teorie a spolu s ní politikové a vedoucí pracovníci organizací sociálních služeb. Politická a organizační opatření pak nemusí nutně vést k ekonomické efektivnosti (jak ji definuje ekonomická teorie) v poskytování sociálních služeb.

s. 72 – 81