Formy vyrušení dilematu: Změna ideálu sociálního pracovníka a Změna ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka

Ladislav Otava

Medailon autorů:

Mgr. Ladislav Otava, Ph.D., je odborným asistentem na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vyučuje o dilematech sociálních pracovníků, výzkumně se zaměřuje na vztahy sociálních pracovníků a klientů.

Anotace:

CÍLE: Cílem stati je rozšířit teorii zvládání dilemat prostřednictvím odpovědi na otázku: „Jakými argumenty můžu doložit vyrušení dilematu změnou ideálu sociálního pracovníka a změnou ideálu a pracovních podmínek sociálního pracovníka?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy teorie zvládání dilemat, učící se organizace, jsou využity poznatky z oblasti supervize. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita analýza dokumentů a hermeneutický přístup. VÝSLEDKY: Práce přinesla popis částí sociální reality organizací služeb sociální práce, které dosud nebyly interpretovány jako způsoby zvládání obtížných rozhodnutí, a včlenila je do stávající teorie vzniku a zvládání dilemat. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Téma způsobů zvládání dilemat sociálních pracovníků se týká jednotlivých pracovníků, organizací i profese samotné. Reflektování způsobů práce s dilematy a hledání způsobů jejich vyrušení se tak ukazuje jako významné téma pro sociální práci na všech těchto úrovních.

Klíčová slova:

vyrušení dilematu, změna ideálu, změna pracovních podmínek

s. 50–60

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné