Najlepší záujem a blaho českých a slovenských detí

Eva Mydlíková

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., je profesorkou a vedúcou Katedry sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Výskumne aj publikačne sa dlhodobo venuje v širšom kontexte sociálne rizikovým rodinám.

Abstrakt
CIEĽOM nášho príspevku bolo uvažovať nad tým, či vôbec a akým spôsobom môžu reálne a jednoznačne pracovníci sociálnoprávnej ochrany v Čechách a na Slovensku identifikovať, ako vyzerá blaho a najlepší záujem dieťaťa, aj to, ako a pred čím majú dieťa ochraňovať. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Pri vymedzení pojmu blaho, najlepší záujem dieťaťa sa vychádza z charakteristiky capability prístupu Amarthy Sena a Marthy Nussbaumovej. METÓDY: Teoretický príspevok má charakter analyticko-deduktívnej úvahy. VÝSLEDKOM je analyticko-deduktívna úvaha o tom, ako sa dajú skonkretizovať abstraktné pojmy, kľúčové pre výkon práce sociálnoprávnej ochrany detí. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Identifikácia indikátorov, predstavujúcich blaho a najlepší záujem dieťaťa, môže umožniť vytvoriť ďalšie relevantné diagnostické a posudzovacie nástroje pre sociálnych pracovníkov, pôsobiacich v sociálnoprávnej ochrane detí.

Kľúčové slová
najlepší záujem, dieťa, blaho, ochrana, capabilita, diagnostika, posudzovanie

s. 24-34

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné