Od deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic k hromadnému věznění a hnutí abolicionismu

Daniela Kantorová, Soňa Kalenda

Daniela Kantorová, Psy.D., je výzkumnou pracovnicí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a současně působí na Wright Institute v Berkeley, USA, jako ředitelka programu klinické praxe pro doktorandy poskytující psychoterapii na vyšších a středních školách. Odborně se zaměřuje na hnutí abolicionismu a psychologické trauma, obzvláště v kontextu politického násilí a hromadného věznění.

Doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D., je docentkou sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Odborně se zaměřuje na kvalitativní přístupy ve výzkumu v sociální práci. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace, kdy se zaměřuje především na cílovou skupinu ohrožených dětí, seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním.

Abstrakt
CÍLE: Cílem přehledové historizující stati je popsat na příkladu Spojených států amerických proces deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic a jeho nezamýšlené důsledky mnohdy vyúsťující v transinstitucionalizaci osob v jiných typech institucí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Proces deinstitucionalizace v USA je úzce propojený s problémem hromadného věznění, i když ho nelze považovat za jeho přímou příčinu. Na deinstitucionalizaci je nahlíženo v kontextu lidských práv prosazovaných v rámci hnutí abolicionismu. METODY: Pro inspiraci nastavování procesu deinstitucionalizace služeb sociální práce v České republice jsme zvolili přehledovou historizující stať a příklad Spojených států amerických. VÝSLEDKY: Z předložené kulturně historické zkušenosti vyplývá, že proces deinstitucionalizace může vést k transinstitucionalizaci osob v jiných typech pobytových zařízení, čemuž je třeba předcházet. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Naše zjištění lze využít při plánování a následné realizaci procesů transformace či deinstitucionalizace ve všech typech „ústavních“ zařízení sociální práce. V rámci těchto je nezbytné (1) zajistit dostupnou síť navazujících služeb sociální práce poskytovaných v přirozeném sociálním prostředí; (2) připravit kvalitní individualizovaný transformační plán; (3) mít vytvořenu funkční interdisciplinární spolupráci; (4) sbírat data o počtech uvězněných lidí s duševním onemocněním; (5) usilovat o všeobecnou dostupnost sociálního bydlení a (6) usilovat o stabilní přísun financí, který bude dostatečný pro zajištění potřebných služeb.

Klíčová slova
deinstitucionalizace, transinstitucionalizace, hnutí abolicionismu, hromadné věznění, dekarcerace

prostředí; (2) připravit kvalitní individualizovaný transformační plán; (3) mít vytvořenu funkční
interdisciplinární spolupráci; (4) sbírat data o počtech uvězněných lidí s duševním onemocněním;
(5) usilovat o všeobecnou dostupnost sociálního bydlení a (6) usilovat o stabilní přísun financí,
který bude dostatečný pro zajištění potřebných služeb.
Klíčová slova
deinstitucionalizace, transinstitucionalizace, hnutí abolicionismu, hromadné věznění, dekarcerace

s. 5-21

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné