Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích

Michaela Vaško

Medailon autorů:

Mgr. Michaela Vaško vystudovala sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v současné době studuje doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a problematikou sociální práce s rodinami se zabývá již deset let. Praxi s rodinami má jak v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, tak i v sociální službě SAS. Autorka také působí osmým rokem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde se podílí na výuce sociální práce a supervize u studentů oboru Zdravotně sociální pracovník.

Anotace:

CÍL: Předkládaný text odpovídá na otázku: „Jaká pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích jsou uvedena v relevantní literatuře?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Humanistické přístupy v sociální práci předpokládají, že lidé mají schopnost růstu a změny a v tomto kontextu disponují také rodiny schopnostmi, dovednostmi a silnými stránkami. Potenciál rodin může být chápán jako nerozvinutá schopnost nebo dovednost, protože možnost vývoje a růstu je biologicky dána všem rodinám v nesnázích a může vést k růstu větší samostatnosti a nezávislosti. Poukazuje na to, co existuje v rodině, ale co není aktivně využíváno. Potenciál může být také příležitostí něco udělat a možností k určitým změnám. METODY: K dosažení cíle výzkumu byla využita kvalitativní výzkumná strategie, induktivní metoda – metoda porozumění. Konkrétně se jedná o hledání a porozumění textům, které se zabývají podporou rodin v nesnázích. Jednotlivé výpovědi příslušných autorů byly rozděleny prostřednictvím dedukce. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že potenciál rodin můžeme podporovat z pohledu pojetí práce v přirozeném prostředí rodiny; z pohledu modelu silných stránek; či pojetím z pohledu různých forem rodinné terapie. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce je možné využít v praxi sociální práce s rodinami, konkrétně v poskytování sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Klíčová slova:

podpora, pojetí, potenciál, rodina v nesnázích, sociální práce s rodinou, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi

s. 97–116

Chcete-li zobrazit tento obsah, musíte být předplatitelem časopisu.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte předplatné? Objednejte si ho.

Chci předplatné